сряда, 22 ноември 2017 г.

Има ли връщане назад от човешкото към животинското царство?

Учителят Беинса Дуно за животинското царство

Под „връщане” в случая разбираме прераждане на човешко същество в някое животно – преминаване от човешка в животинска форма на съществуване в материалния свят. Има религии и духовни учения, които приемат такава възможност. Например в  теоретичната система на будизма е прогласено, че ако човек заработи тежка карма в някой свой земен живот, в следващия ще се прероди като животно. И те конкретизират: ако си живял като свиня, ще се преродиш като свиня; ако си живял като вол, ще се преродиш като вол; ако си живял като змия, ще се преродиш като змия и т.н. Нужно е да подчертаем, че тук става дума за хора, които напълно са пренебрегнали величието на своето човешко естество и са отдали фатално предимство на животинското си начало. Логиката на будизма е такава, че при подобно дълбоко падение човешкото същество се завръща в животинското царство и след това отново в дълга поредица животински прераждания трябва да извърви целия път до постигане на нова човешка форма.

събота, 11 ноември 2017 г.

Насекоми


Учителят Беинса Дуно за животинското царствоImage result for пеперуди
Едни от най-красивите представители на животинското царство – пеперудите, са определени от Мировия Учител като плод от творческите усилия на ангелите: „Пеперудите представят картинна изложба на ангелите. Като посетите тяхната изложба, ще разберете какъв смисъл крие тя. Художникът трябва да изучава пеперудите, да види в какво малко пространство са поставени толкова много краски. Учете изкуството от пеперудите и цветята.”

петък, 10 ноември 2017 г.

Пчели и мравкиУчителят Беинса Дуно за животинското царство


В беседите си на много места Учителят на новото време отделя специално внимание на пчелите: на тяхната пословична работливост, на съвършената организация на изумителното им пчелно общество в кошера, на способността им да превръщат цветния прашец в мед – навярно най-ценния хранителен продукт за човека: „Казвате, че пчелите работят много. Те се отличават с по-голям ред и дисциплина от мравките. Културата на пчелите ще мине в нова, по-висока фаза на развитие. Те събират мед за себе си, да се осигурят за зимата. Въпреки това хората им вземат меда. Пчелите се сърдят, дразнят се, жилят. Хората пък се бранят. В това отношение мравките, пчелите и хората имат едни и същи чувства – всички защитават своето. Това е естествено.“

четвъртък, 9 ноември 2017 г.

Кучета и котки(Учителят Беинса Дуно за животинското царство)


Най-добрият приятел на човека – кучето, съпътства нашия живот от хилядолетия. След като някои вълци били опитомени от древните наши предци, те дали началото на стотиците съвременни кучешки породи. Кучето винаги е било символ на беззаветна преданост към своя стопанин. Макар че не може да говори, неговата интелигентност е толкова висока, че му позволява да изразява съвсем ясно своите желания и настроения. Предаността му си проличава особено ярко, когато то се бори да спаси живота на господаря си. За такъв случай разказва по-долу Учителят Беинса Дуно: „Много пъти и животните проявяват качества, каквито има у човека. Преди години на бургаското пристанище се случило нещо интересно. Пътници с билети в ръка се трупали на пристанището, за да влязат по-скоро в парахода, да си заемат места.

вторник, 7 ноември 2017 г.

Отношение на човека към животните
Както вече бе посочено по-горе, свещен дълг на нас, хората, е да уважаваме Божествения кълн у всички животински видове, да се грижим за тях, да създаваме условия за тяхното нормално съществуване, да подпомагаме еволюционното им израстване. Понеже тяхната далечна цел е нашето, човешкото царство, до което те биха могли да достигнат – и би трябвало да достигнат – и с нашата съзнателна подкрепа.
В своето Слово Учителят Беинса Дуно набляга на огромната отговорност, която ние носим за нашите по-малки братя и сестри от животинското царство: „Който признава Божественото начало във всяка душа, той никога няма да каже: „Това е кон” или „Това е птица”, или „Това е дърво”... Бог всеки момент наблюдава как човек постъпва с животните, с растенията и от това съди за самия него.”

петък, 3 ноември 2017 г.

Учителят Беинса Дуно за животинското царство (продължение)

Качества на животните

 

Има качества, които са общи за всички животински видове – най-вече тези, обусловени от инстинктите за самосъхранение и размножаване и от естествения подбор. Но има и качества, специфични за отделните видове, които именно ги обособяват като такива. От друга страна, при по-високо еволюиралите видове, най-вече при бозайниците, и конкретните представители на вида се отличават със свои личностни характеристики. Този факт ги доближава до човешкото царство – общността на разума, който те проявяват в някаква първоначална степен.
В своите лекции и беседи Учителят Беинса Дуно разглежда като фактор за спецификата на отделните животински видове същността на силите, които действат върху тях. При едни животни действа един вид сили, а при други – различен от първия вид: „Характерът на силите, които действат в света, се отразява и върху живите същества. За пример във вълка действат един род сили, а в овцата – друг род. Овцата никога не напада, а вълкът всякога напада. Естеството на месоядците и кръвожадните животни е грубо, жестоко. За своята грубост те плащат с живота си.” В целия Космос действа една всеобща сила, която в християнското богословие се нарича „Божия благодат”.

Неестествени желания(Есе върху беседата „Той дойде при Пилат”)
Има два вида желания – естествени и неестествени. Естествени са тези, които съответстват на висшата природа у човека, на неговото безсмъртно духовно начало, на Божественото му ядро. И обратно, неестествени желания са онези, които отговарят на низшата човешка природа, на животинското му начало. Естествените желания – когато бъдат осъществени – подпомагат нашето еволюционно израстване. Задоволяването на неестествените желания пък ни връща назад по духовния Път, налива вода в мелницата на разрушителните сили, които принизяват душата и водят до постепенен разпад на тялото. Енергията на естествените желания има за свой източник висшите сфери на Духа. От друга страна, неестествените желанния черпят своята енергия от тъмните зони на Битието, от областите под сатанинско влияние.