петък, 16 октомври 2015 г.

Всемирното развитие

Развитието на Космоса е органичен, а не механичен процес, в който две велики противоположни сили – Мъжкото (Мъдростта) и Женското (Любовта) Начало, Ин и Ян – взаимно се оплождат и поставят началото на всяка нова реалност.
Мъжкият принцип (Ян) е всемирен израз на активния, творчески импулс на Божествената Същност. Съответно – Женският принцип (Ин) изразява в космически мащаб пасивния, съхранителен импулс на Върховното Божество, който импулс създава условия за проявление, укрепване и развитие на сътвореното от Мъжкия принцип.
Наричаме развитието на Космоса „органично”, понеже то е резултат от действието на могъщи разумни сили и импулси. Зад цялото Всемирно развитие стои всеобхватният Разум на Бога или принципът на Всемирната Разумност.

вторник, 6 октомври 2015 г.

Предсказанията
Кой ли не е пожелавал – макар и веднъж – да надникне в бъдещето? Кой ли не се е вълнувал от това, какво му предстои, какво ще му донесе утрешният ден? И понеже повечето от нас нямат поглед върху Промисъла на Всевишния, върху който се гради цялото Всемирно развитие, търсим врачки, баячки, гледачки на кафе, на карти, на таро, медиуми, прорицатели и прочие...
И в същност каква е целта на предсказанията? За този, който ги търси, е ясно с какви намерения пристъпва към тях. Той желае да му се разкрие бъдещето, за да бъде поне в някаква степен подготвен за него. А онзи, който предлага пророчеството? Той какво цели? Да предпазва, да насочва, да предотвратява, да възпитава, да буди възхищение или нещо друго? Каква е неговата мотивация?