сряда, 13 януари 2016 г.

Благословен е Той, Който ни благославя - Бог на ЛюбовтаДа сме благи, да сме силни, да сме крепки.
Да сме твърди, твърди като диамант.
Да сме чисти като живата вода.
Да сме чисти като живата Светлина.
Да сме чисти като Любовта.


Нашият закон е чистата Любов.
Нашият път е чистата Светлина.
Нашето слово е Мъдростта.
Ние сме крепки в Бога на Любовта.

В Него ние победихме света.
В Неговата Любов ние добихме своята свобода.
Ние сме вече свободни от закона на смъртта.
Необятната Любов ни въздигна.
Безпределната Мъдрост ни оживи.
И едната неизказана Истина ни възкреси.

Святи Отче на Небето, ние осветихме Името Ти,
ние свършихме Делото Ти и въдворихме Твоето Царство.
Благословен Си Ти отсега за през всичките векове.
Амин!"

25 август, петък, 5 ч. (Из „Новият живот“, Съборно слово от Учителя, 
1922–1924 г.)

вторник, 12 януари 2016 г.

Посятото трябва да даде плод

 (Есе върху беседата „Скритото имáне”) 
Има едно семе, посадено от Бога у човека, което трябва да даде плод. Наричаме го дух, душа, вътрешен потенциал, ядро на личността, висш „аз”, безсмъртно начало и пр. Названията са различни, същността е една. В разглежданата беседа Учителят Беинса Дуно използва израза „скрито имáне” или „скрито богатство”. Той го определя по следния начин: „Под „скрито богатство” аз разбирам онзи скрит разумен живот в човека.” И допълва, че това е живот, който „не се изучава колективно”. Тоест той е достояние единствено на личните усилия на онзи, който се стреми да  го постигне. Правилата, законите и средствата за постигането му са дадени за всички хора. можем да го открием във всички автентични световни религии, духовни учения и школи. Те са водещ елемент в Божия План за Вселената и за разумните същества, а техни вестители са великите духовни Учители на човечеството.

четвъртък, 7 януари 2016 г.

Вечната гонитба за щастие(Есе върху беседата „Оскърбени”)


Няма човек, който да не търси щастието. Според равнището на съзнанието си всеки го търси по различен начин и на различно място. Повечето хора свързват представата си за щастие с материални и емоционални придобивки: богатство, слава, споделена (човешка) любов, добро семейство, хубава работа, безгрижно съществувание и пр. Те не са разбрали, че „... щастието на човека не е на Земята. Няма човек на Земята, който може да се нарече щастлив. Всички хора са търсили и търсят щастието на Земята, но и до днес не са го намерили. Елементите на щастието са на земята, но самото щастие, като нещо цяло, не съществува на Земята.”