РАЗМИСЛИ ЗА ДУХОВНОТО...


Молитви и формули

от Лечителя Петър Димков

от Учителя Петър Дънов


Мисли и сентенции

Молитви и формули
Ангелска песен
(известна като Велико Славословие)
Слава на Теб, Който ни показа светлината!
Слава във висините Богу, и на земята мир,

между човеците добра воля!

Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава.

Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю,

Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе!
Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца,
Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас -
Ти, Който вземаш върху Си греховете на света!
Приеми нашата молитва,
Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас!
Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!


Шри Рамакришна

Учения
261. Няма значение дали си семеен или не. Винаги изпълнявай
задълженията си с непривързаност и с ум насочен към Бог. Както онзи,
на който му е излязъл ... на гърба, говори с приятели и други хора и
върши различни неща, но през цялото време умът е в болката, която
усеща.

262. Няма значение дали си семеен или живееш в света - всичко, което 
трябва да направиш, е да насочиш ума си към Бог. Върши работата си с 
едната си ръка, а с другата докосвай Божиите нозе.
263. Както водната птица отръсква водата от крилете си с пърхане, 
както дънните риби остават заровени в тинята без да се изцапат, така и 
човек трябва да живее в света изцяло неповлиян от него.
Защо светските хора не виждат Бог
264. Както на повърхността на развълнуваното езеро луната се отразява 
като изкривени и непълни образи, така и в неспокойния ум на светския 
човек, потопен в Мая, отражението на Бог е частично и накъсано.
265. Питомната мангуста си прави гнездо високо на стената на някоя 
къща. Хората връзват на врата ѝ въже, на другия край на което има 
камък. Мангустата бяга и играе в стаите градината на къщата, но ако 
някой я подплаши, отива да се скрие в гнездото си. Но уви, тя не може 
да остане там задълго, защото тежестта накрая на въжето я тегли 
надолу.
По същия начин и истинският дом на човека се намира високо, в нозете 
на Всемогъщия. Когато се уплаши от някое нещастие или беда, той се 
устремява към Бог, но не след дълго светът започва да го тегли надолу 
със своите неустоими привличания.


---

Молитва на триединния Бог

I
Господи, да дойде Твоят благ Дух върху моя дух и да изпълни сърцето ми и душата ми с Твоето присъствие, да утвърди нозете ми във всяка правда.
Покланям се пред вечната канара, от която съм отсечен.
Благословено е Твоето име, Господи!
Господи, укрепи ме, въздигни ме, за да Ти служа с веселие.
II
Господи, Боже мой, да дойде Твоят благ Дух и да просвети ума ми, да освети сърцето ми и да изпълни душата ми с всяка радост и веселие.
Покланям се пред Тебе, вечния извор, който всякога си ме поил.
Умий нозете ми, измий сърцето ми, за да съм чист и свят пред Тебе.
Благословен си Ти, Господи, Боже мой!
III
Господи, Боже мой, да дойде Твоето благословение върху моя дух, да изпълни сърцето ми и душата ми с благите плодове на Духа, да утвърди нозете ми със силата на Твоето присъствие.
Покланям се пред Твоя вечен Дух, който ме оживява и възкресява из мъртвите. Пази ме, Господи, със святото Си име и укрепи ме, за да Ти служа с радост и веселие и да бъда едно с Тебе, Господи Исусе Христе, както Ти си с Отца.
АМИН.
Молитва на братството

Господи, благослови Всемирното Бяло Братство, което сега присъства между българите и славянството.
Укрепи духа му, дай вяра, упование и надежда в Тебе на тия, които следват Твоя път, да се съвземат и да Те славят през всичките векове на бъдещето.
Стори, Господи, Боже наш, това заради великото Си име, с което си знаен през всичките векове горе на небето и долу на земята.
Направи да се освети името Ти пред всички ония, които спъват Твоето свято дело, и да знаят, че Ти си само един, в когото няма измяна и който си всякога силен да помагаш и да избавяш.
Разпръсни враговете на Твоето Царство, Господи, от пред лицето Си и ние ще Те славим с чисто сърце, когато ни помогнеш и превъзмогнеш да прогоним лукавите духове на ада, които искат да развалят Твоето дело.
Ти Господи, сам действай с крепката Си ръка. Стори това заради Господа нашего Исуса Христа, чрез което име Ти си благоволил да Те призоваваме.
Нека управляващите в този народ да познаят, че няма друг Господ и Бог освен Тебе.
АМИН.


Молитва на Духа Свят

Господи, Боже мой, душата ми на Тебе уповава.
Послушай молбата ми и дай внимание на молението ми.
Подигни духа ми и дай утеха на сърцето ми.
Покажи ми виделината на Твоето лице.
Господи, заради Твоята милост подкрепи ни с присъствието на Твоя свят Дух.
Господи, да дойде Твоето царство, да възлезе Твоята правда, да възсияе Твоята истина, да се въдвори Твоята любов и да се вселиш Ти, Господи Исусе Христе, единият син на Бога живаго, в моята душа и да бъде слава на Господа Бога Отца, изявен в Духа на Своето Слово през всичките векове.
АМИН.


Молитва на Духа
Господи, Боже наш, да дойде Твоят благ дух и да обгърне нашия дух в своите обятия; да изпълни сърцето ни с необятната любов, която изявява Твоето присъствие навсякъде.
Да укрепи ръцете ни във всяка правда, нозете ни във всяка добрина.
Ние се прекланяме пред Тебе – вечни наш Баща – канара на нашия живот.
Благословен си Ти, благословено е Твоето име в нашите души.
Укрепи ни, въздигни ни, да започнем служенето за идването на Твоето царство с всяко веселие за изявената любов към нас.
Само Ти си един, който ни познаваш и ние Те познаваме, че Ти си светлина за душите ни, простор за умовете ни, разширение на силите ни, крепост за духовете ни, пълнота за сърцата ни.
Ти си венец и слава в живота ни.
АМИН.

Молитва на силите

Господи на силите, разпръсни всички лоши помисли на ... и на всичкото съдружие, което е с тях, и на всички други тъмни сили, които искат да спрат Твоето свято дело на земята.
Разбий козните им.
Да бъде, Господи, както си казал: „Мое е отмъщението и мъздавъздаянието“.
Да се прослави името Ти, Господи, на Земята и да Те познаят всички, че Ти си единният Бог спасител на мира – Христос.
Благослови всички, които Те познават и Ти служат с дух и истина.
Твоята бащина десница на охрана и покровителство да бъдат върху ония, които се подвизават в Твоето име.
Да се изпълни, Господи, волята Ти на земята и да се въдвори Царството Ти на земята сега и през всичките векове.
АМИН.


Молитва за изцеление

  1. Всеприсъствуващи и всеблаги Боже, в името на Господа, който е говорил с раба Ти, да дойде Твоето изцеление чрез нас, Твоите слуги за слава на името Ти.
  2. Благодарим Ти, че си ни послушал.
  3. Ти си само наш Господ и освен Тебе другиго нямаме.
  4. Ти си, който винаги можеш да изцеляваш и Твоето изцеление е здраве за душата и тялото.
  5. Възвърни задружното действие между ума и душата, между душата и тялото.
  6. Обърни източника на сърцето за добро и силите на тялото за работа полезна.
  7. Нека този наш брат (сестра) ..., който (която) страда, приеме Твоята милост, за да можем ние всички да се радваме в присъствието на Твоята сила.
АМИН
Забележка: Молитвата се казва всяка сряда, събота и неделя в 7 и 9 часа преди обяд.


Добрата молитва

Господи, Боже наш, благи и небесен Баща, който си ни подарил живот и здраве, за да Ти се радваме.
Молим ти се, изпроводи ни Духа Си, да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.
Научи ни да правим Твоята воля, да осветяваме Твоето име и да Те славословим винаги.
Осветявай духа ни, просвещавай сърцето и ума ни, да пазим Твоите заповеди и повеления.
Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.
Живота си, който посвещаваме на Тебе, за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй.
Помагай ни и ни съдействай, да растем във всяко познание и мъдрост,да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина.
Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето име, да е за успеха на Царството Ти на земята.
Храни душите ни с небесния Си хляб, укрепявай ни със силата Си, за да успяваме в живота си.
Като ни даваш всички Твои благословения, приложи и любовта Си, да ни е вечен закон.
Защото на Тебе принадлежи царството, силата и славата завинаги.
АМИН.


Молитва към великото съзнание

О, безкрайно Велико Съзнание,
моля Те, позволи ми да се доближа до Тебе,
и да бъда най-близко, безкрайно близко,
за да се почувствам като единна част от Битието
и да се осъзная като цяло, което е излязло от Тебе.
Освободи ме от всяка неправа мисъл, чувство, желание,
критика, съмнение и самоосъждане.
И нека да бъда най-смирен, както Ти би ме създал.
Нека да те усещам тъй близко до себе си,
както най-близкия приятел, с когото да не се разделям никога!
Да ми бъдеш светлина в ума и да Те виждам в нея.
Да ми бъдеш живот в сърцето и да те виждам в него,
както виждам извън себе си.
Да познавам само Твоите вечни Закони в
Природата и в цялата Вселена.
Твоята непреривна Любов да ме свърже с Тебе
за вечни времена.
Амин
Беинса Дуно

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НАРЯД ЗА ВСЕКИ ОТ ДНИТЕ НА СЕДМИЦАТА, ДАДЕН ОТ УЧИТЕЛЯ

ВСЕКИ ДЕН:

I. Добрата молитва
II. Псалом 91 и Псалом 23
III. Господнята молитва
IV. Формула:

Да се прослави Бог в Бялото Братство
и да се прославят Белите Братя в Божията Любов.
(Произнася се три пъти)

Дадена от Учителя на 20.XII.1944 г.


Понеделник 
1.Песента "Благославяй!"
2.Молитва на Царството
3.Псалми: 91, 23 и 14З
4.Господнята молитва.

Вторник
1.Песента "Ще се развеселя"
2.Молитвата "Пътят на живота  
З.Псалми: 91, 23 и 27 
4.Господнята молитва.

Сряда
1.Песента "Песен на светлия път'
2.Молитва на Братството
3.Псалми: 91, 23, 19 и 103
4.Господнята молитва.

Четвъртък  
1.Песента "Той иде"
2.Молитвата "Плодовете на Духa"
3.Псалми: 91, 23 и 112
4.Господнята молитва.

Петък
1.Песента "Фир-фюр-фен"
2.Молитва на Триединния Бог
3.Псалми: 91, 23 и 44
4.Господнята молитва.

Събота 
1.Песента "Бог е Любов"
2.Малката молитва
3.Псалми: 91, 23, 25 и 132
4.Господнята молитва.

Неделя   
1.Песента "В начало бе Словото"
2.Добрата молитва
3.Псалми: 91, 23 и 61
4.Господнята молитва.

МОТО

Милостта Божия да пребъдва в нас
през всичките дни на нашия живот. 
МОТО за всеки неделен ден Господи на Любовта, Ти си изпълнение на всичкия закон вътре в нас. Ти си радост на всички от сега, за през всичките векове. Казва се сутрин преди почване на молитвата. Но ако нямате Любов, не можете да произнасяте това мото. Под "неделен ден" се разбира само денят, когато живеем в закона на Любовта. За пробуждане на съзнанието — Псалом 32. На всяко XIII число от месеца — Псалом 133. За лечение на душевно болни — Псалом 57. "Четете двата Псалома 91 и 23 и не се страхувайте! Ще видите, че каквото и да се случи, всичко ще се превърне на добро." Учителят

В 3,30 ч., насядали по местата си в Салона, Учителя ни продиктува следната ,Лозинка"20:

Първо: За прославлението и осветяването Името на Господа Бога Нашего на Земята между человеците и верующите, и избраните от Веригата на Господа на Словото -Спасител, Покровител, Който въздига и възкресява мъртвите и туря всичко в ред и порядък навсякъде; и да се благослови Името на Господа Исуса Христа, изявеното Слово Божие, и с Него всички, които Го любят.

Второ: За идването на Царството Божие на Земята между человеците и в сърцата на верующите, и в душите на избраните; и да се тури в действие всяка правда, всяка доброта, всяка любов, всяка мъдрост и всяка истина; и да се възцари Господ Бог Наш, и да се изпълнят думите на Господа: „Отец е благоволил да ви даде Царство"; и да се всели Духът на Господа Исуса Христа между нас, и да се изпълни предвечното намерение на Отца Нашего на Светлините и на Светлите духове, Комуто да бъде слава и чест, и поклон сега и всякога, и през всичките векове.

Тpeтo: За изпълнението на Волята на Господа Бога Нашего на Земята, както е Горе на Небето, между светлите ангелски ликове; и да се въдвори законът на Истината, Любовта и Правдата, за да бъдем всички в едно тяло и в един дух; и да се въдвори ред и съзвучие, и хваление, да ни се даде знание да Го славим и да се радваме всички на Господа и Неговите дела; и да се всели Той в нашия живот и в делото на ръцете ни. Да даде живот и здраве, и дългоденствие на всички, които Нему уповават, и да ги избави от всички напасти на злото и лукавия, да внесе мир в душите им, да им даде изобилие на Своите благости; да спомни Господ Бог наш Своите обещания, да се смили над всички страдующи, да благослови всички верующи, да укрепи Своите избрани, да им даде сила, знание, мъдрост и любов, да побеждават заради Него и Неговото Свято Име. Да ни даде победа над всичките ни врагове, да победим докрай и да послужим на Господа с радост и веселие през всичките дни на нашия живот. Да ни озари с виделината на Своето лице, да ни направи силни и крепки да творим добрата Му воля, умни и незлобливи, да ходим пред Него с пълнота. Да изцели всичките наши страдующи братя и сестри, да благослови домовете им и децата им с тях наеано, да благослови всичките им добри начинания на душата и духа. И така да се въздигне Господ Бог наш в нас, както е Горе в Небето.

Амин.
Тези са основните точки, върху които можем да градим. Всеки ден, в час, в който вие ще си изберете, за предпочитане сутрин, ще четете тази Лозинка - било само първата част, било втората, било само третата, било и трите заедно. Ако четете цялата Лозинка, първата й част ще четете сутрин, втората - на обяд, а третата - вечер. А когато четете по една част на ден, в първия ден ще вземете първата част, във втория -втората, в третия - третата и т.н. Задължително е обаче Лозинката да се чете всеки ден, а всеки може да усвои един от избраните начини. Всеки ще се моли според диктовката на духа си и Господ ще ви покаже и упъти как да се молите. В Духовния свят вие не се намирате в еднаква зона, нито всички сте на едно и също място, така че според изгрева на вашето слънце ще се молите. Повелението на Духа е чрез тази Лозинка всеки ден да се ограждате и затова ежедневно трябва непременно да я четете по един от казаните начини - само тогава за вас е изключена опасността. Необходимо ни е да изговаряме Името на Исуса Христа, за нас и за другите, защото това Име предизвиква онези принципи във Вселената, които творят, които са Божествени и носят милост и благост. Затова вие трябва да произнасяте Името на Господа Исуса Христа, защото То е, Което съдържа равновесие в природните закони; това - едно, и друго: с произнасянето му съзнателно и с благоговение повикваме деветте ангелски чина, да работят всичките заедно. Тази е мисията на Христа - да преобрази света, и Той вече е започнал.

Молитва на св. Франциск от Асизи

О, Господи, направи ме инструмент на Твоя мир,
за да обичам там, където мразят; 
за да прощавам там,където оскърбяват;
за да съюзявам там,където раздор цари;
за да събуждам надежда там, където извира отчаяние;
за да запалвам светлина там, където властва мракът;
за да нося радост там,където мъката живее.
Ах, Боже, дай ми сила да израсна толкова,
че да бъда не утешаван,а утешител;
да бъда не разбиран, а разбиращ;
да съм не обичан, а аз да обичам.

Защото само този, който дава – получава;
който забравя самия себе си – той намира;
който прощава – само на него е простено;
и който тук умира – се пробужда за вечния живот. 
=====================================================================


     от Лечителя Петър Димков
Най-великата сила е мисълта.
Каквото и когато да мислим, ние съграждаме от невидимата материя нещо, което привлича към себе си сили,
които да ни помагат или да ни вредят , според характера на нашите мисли.
Затова първата ктачка е да упражняваме мислите си чрез своя разсъдък. А втората крачка изисква от нас да развием у себе си навик за оптимистична мислъл.
Няма лекар, който да премахне болестите на душата
 и на тялото така, както ги премахва радостната мисъл.


Денят започва

Благодарност
Благодаря Ти, Боже, за всичко, което си ми дал
и си ме научил.
Благодаря Ти за големите благодати,
които имаш към нас.
Ние Те познаваме, че си Всемилостив,
Всеистинен, Всеблаг.
Амин.

„Ставам, стъпвам и тръгвам с десния крак напред,
за да ми върви леко в днешния ден.“

Да ходи изправен
с вдигната глава и поглед напред,
за да се свързва с положителните слънчеви енергии.


Молитва с дълбоко дишане
(Иисусовата молитва –изповядването на вярата в тази молитва,
концентрира в себе си цялото Евангелие).
Четене на глава от Евангелието.

Болестите са резултат от лъжата.
Нарушаването закона на Истината води до боледуване. Истината носи здраве, тя възражда, обновява, подмладява. Истината безпогрешно сама се защитава.

Ръководител, значи духовен водач от невидимия свят, или Ангел-хранител в Християнството.
Всичко идва на своето точно определено време.

Следобяд
Почивка-релаксация от 45 мин. в легнало положенение с покрити очи с кърпа в син или в зелен цвят.


Вяра и Надежда !

При небалансирано състояние
– проснете се на земята или на кревата и повтаряйте:
„Аз съм спокоен. Аз се чувствам добре.“

Смейте се. Дишайте дълбоко.
„Аз съм спокоен. Аз съм господар на себе си.
Добър съм. Аз прощавам и чувствам радостта,
която ме обзема от това.“


При здравословен или друг проблем:
„Аз живея в Бога и Бог живее в мене.
 В Бога няма болести, страдания, скърби, бедност.
 Щом аз живея в Бога и Бог живее в мене и в мене няма болести, страдания, скърби, бедност.“

За засилване на жизнените сили:
Всеки ден да разтриваме костите си зад ушите с всички пръсти подред.
После разтриваме костта с показалец и среден пръст заедно.
С показалец, среден и безименен пръст
следва леко поглаждане на ухото отгоре на долу с думите:
„Аз съм здрав, бодър, богат.“ Следват три леки подръпвания на дясното ухо с палец и показалец, лявата ръка е с длан върху кръста, после същото с лявото ухо.


Планината
най-голям трансформатор на енергии и най-голям лекар.
Акумулиране на сила от дърветата:
Когато си уморен за 15-30 минути облягаш гърба си
на някое хубаво и здраво дърво – бук, дъб,
да няма сухи клони по него.
Слагаш лявата си ръка на кръста с длан опряна на дървото,
а дясната ръка - или на сърцето или на слънчевия възел. През това време с нежност се обръщаш към дървото, обичаш го, даваш му любов, а то ти дава сила, енергия, жизненост.


Акумулиране на сила от водата:
Ако стоиш срещу течението на планинска река, водопад
или море, гледай водата и поемай от нейната енергия и сила, и след 15-30 минути отново си зареден.

Ставане преди Изгрев Слънце
 и отиване сред Природата. Посрещане на Изгрева.
 Гледане на Слънцето от изгряването му до оформянето му на кръг
(Питагорова баня) – най-доброто лечение на очите.
След това не е добре да се гледа Слънцето, опасно е за очите. Следва излагане на гърба на Слънце – възприемане на слънчевите лъчи с любов. Тичане по мокрия пясък (ако времето позволява – бос).


За засилване на зрението
 – гледане в хоризонта, после веднага надолу към краката (само погледът се мести), така 10-20 или и повече пъти.

Доброто
 е естествената същност на човека и трябва да полагаме непрекъснати усилия, за да разработваме доброто у себе си.
 А това става с воля, с постоянство и с желание непрекъснато да се вглеждаш в себе си, и сам да се стремиш към по-доброто.
Затова е и дошъл човек на земята, за да разработва доброто у себе си. Но трябва да се внимава, кога и как се прави добро, за да не причини човек повече вреда.

Дисциплината
Трябва да има ред за всичко. Всичко трябва да се върши навреме и да отнема толкова време, колкото е потребно, за да бъде направено добре и основно без пресилване.

Прошката
 е най-важната стъпка в духовното развитие на човека.
 Уважавайте се, имайте вяра в себе си. Това е най-доброто средство да внушите уважение и доверие и на другите.
При трудности: За мен е невъзможно, но за Бог, който живее в мене всичко е възможно.
От живот в живот попадайки в различни ситуации, душите облагородяват нисшите чувства на омраза и отмъщение и ги превръщат в безсмъртна любов.
Търпението е качество, без което не може да се върви напред. Този, който е тръгнал в Божия път знае, че трябва да търпи и че за всичко има време и всяко нещо ще дойде на своето време. Ръководителят му, Учителят му никога няма да го остави да спре. Той знае кога и какво да му даде.

Необходимо е активно да работим за това,
 което искаме и да се молим, да се изпълни волята Божия,
защото не винаги знаем искайки нещо, дали то наистина е добро за нас. Затова, когато молим за нещо, ние ще кажем нашето желание, но след това трябва да добавим:
 Но да бъде, Господи, Твоята воля.

Вярата!  
Ако един болен няма вяра в лекарите, не може да се излекува по никой начин. Вярата е на първо място. Болният, който иска да оздравее, трябва съзнателно да се отнесе към тая работа.
 Дошла е болестта, болният трябва да помисли, защо ми дойде тая болест; откъде, какво, къде съм сгазил лука, както казват и как да го коригирам занапред, да го няма.
 И ако не бяха тези болести, хората щяха да бъдат по-зверове от зверовете. Чрез страданието хората стават по-разумни и по-човеколюбиви.

Денят е към своя край
Преди лягане кажете следната формула:
Аз съм спокоен, аз съм силен, всекидневно се чувствам все по-добре. Щастлив съм, че живея. Утре ще бъда още по-радостен и по-добре отколкото днес.

Преди заспиване:
Господи, огради тялото ми със Светлината Си и го пази. Отивам да се моля, отивам да се уча, отивам да работя.
Искам да посетя Школата на Всемирното Бяло Братство. Господи, Иисусе Христе, това е Твоята воля.

Човек е дошъл тука да слугува на ближните, не да господарства


Името на Господа Иисуса Христа
 носи огромна сила в себе си и произнасяйки Го, ние се ограждаме с тази сила, която ни спасява и закриля.
Най-правилно вървиш по пътя на Светлината, ако не правиш на другите това, което не искаш да правят на тебе.

Когато почувствате студенина, страх
или присъствие на нещо нечисто, произнесете следната формула:
 В името на Господа Иисуса Христа и силата на светия, животворящ Господен кръст, да се разпръснат и изчезнат всички нечисти, тъмни сили, мисли, чувства от дома ми и леглото ми.
 Това е добре да бъде правено и когато пътувайки отсядаме на ново място.

Ако човек трябва да пътува,
предишния ден отправя молба:
Боже, моля Те в името на Господа Иисуса Христа, с Чието име Ти си благословил да Те призоваваме, оставям себе си в Твоите ръце по време на пътуването и моля за Твоята закрила, защита и спасение. Да се изпълни святата Ти воля, Боже, над мен.

Когато душата, работила за Бога цял живот си заминава
от тази земя, става празник в невидимия свят и там с радост я посрещат.
===========================================================

 от Учителя Петър Дънов<>/a


ФОРМУЛИ
 "Нека Божият дух, Божият мир и Божието благословение да залеят цялата земя!"/3 пъти/
  "Мир, мир, Господи, просим! Разумност, светлина и сила в умовете на человеците."
 "Господи, да пребъде Твоят Дух на Любовта, Твоят Дух на Мъдростта и Твоят Дух на Истината в нашите сърца."

 "Аз съм ангел-вестител, служител на Бога. Това е моята задача, за която съм слязъл на Земята."

 "Милостивий, Святий и Благий Господи, изяви ми светлината на Твоето Лице да сторя Твоята Воля!"
  "Милостивий, Святий и Благий Господи, изяви ми светлината на Твоето Лице да сторя Твоята Воля!"
 "Господи, Любовта ми озари, Душата ми разшири, Духът ми укрепи и благост в мен всели! Ще стана светъл и ясен като Слънцето."
 "Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, Духа не угасвайте."
 "Искам да дам ход на Божественото в себе си, да бъда благороден, справедлив, музикален, със стремеж към красивото и да се отнасям добре с хората
 ''Ученикът трябва да има Сърдце чисто като кристал, Ум светъл като Слънцето, Душа обширна като Вселената, Дух мощен като Бога и едно с Бога!''
 "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Човек остарява, понеже в организма му не става вливане на енергия. В организма на младия става постоянно втичане на енергия от природата. Който може да хармонира, да съгласува в себе си енергиите на втичането и изтичането, той може да се подмлади, да придобие Вечния живот. При това положение, колкото се влива в него, толкова и ще изтича.
“Посока на растене”2, “Облагородяване на сърдцето” стр. 20
-------------------------------------------------------------------------;
Въздухът е склад на Божествени енергии. Животът е складирал там своите енергии. Въздухът е най-големият склад, в който животът е складирал енергиите си.
ООК 14. Лекция от Учителя, държана на 6 януари, 1932 г. София. – Изгрев.
-------------------------------------------------------------------------;
Докато живеят в старото, хората се движат в една и съща мисъл. Те казват: човек се ражда, остарява и умира. После пак се ражда, остарява и умира. В последно време учените заговориха за подмладяване на човека - без да умира, отново да се ражда. Това подмладяване става чрез присаждане на някакви животински жлези. Учените не подозират даже, че има духовен начин за подмладяване на човек. Всъщност подмладяването е вътрешен, психически процес. В мозъка, в симпатичната нервна система, има особени жлези, с които човек не знае да манипулира. Съвременните учени не знаят още ролята на тези жлези. Един ден, когато научат ролята им, те ще могат да ги използват съзнателно, като средство за подмладяване.

“Царският път на душата”2, “С человечески езици” стр. 165 
--------------------------------------------------------------;

В името на Христовата кръв, пролята на Голгота, да се разпръснат от тук /махнат от мене/ всички зли сили и зли мисли. /Казва се три пъти и след третия път се казва АМИН/.

 Молитвата повишава вибрациите на човешката аура, а така човек става неуязвим за по-нисшите околни влияния. Молитвата е общение с Бога, дишане на душата и израз на велика хармония и само тя е в сила да отмахне онази грубост, която съществува в света.


Молитвата е за улеснение, за да не загубите живота, който имате. Молитвата е, за да не загубите чувството, което имате в сърцето, мисълта, която имате в ума. Молитвата е подкрепа.

Духовни упражнения

http://www.beinsadouno.com/old/practice.php?id=40

http://www.beinsadouno.com/old/practice.php?id=41


Мисли и сентенции

Всичко е от Бога и всичко е за добро!
------------------------------------------------------
Това, в което вярваме, съществува.
------------------------------------------------------
Или не умеем да даваме, или даваме, за да получим. Или не умеем да получаваме, или получаваме, защото смятаме, че така е справедливо.
-------------------------------------------------------
Любовта убива времето, времето убива Любовта.
------------------------------------------------------
Любовта е най-великото знание!
------------------------------------------------------
Не е беден този, който има малко, а онзи, който иска много.
------------------------------------------------------
Само силният може да прощава. Само най-силният може да поиска прошка.
------------------------------------------------------
Отлично информиран все още не означава интелигентен; високо интелигентен все още не означава духовен.
-------------------------------------------------------
Всяко познание, колкото и възвишено да е то, е само стъпало към Истината. Абсолютната Истина се постига не по пътя на познанието, а само и единствено чрез откровение, т.е. не по рационален или интелектуален, а по духовно-мистичен път.
--------------------------------------------------------
По-добре осмислена смърт, отколкото безсмислен живот.
--------------------------------------------------------
Хората, прогледнали истински в Духа, се стремят само към единствената реална и стойностна власт – над самия себе си.
-----------------------------------------------------
Ако човек не уважава самия себе си, не бива да очаква и другите да го уважават.
------------------------------------------------------
Единственият начин да победим враговете си е да ги обикнем. Тогава никой нищо не губи, а всички сме победители.
-----------------------------------------------------
Творчеството е процес на създаване на ново качество.
-----------------------------------------------------
Смисълът на живота е в непрекъснатото самоусъвършенстване и в отдаването и приемането на Любов.
-----------------------------------------------------
Не е богат онзи, който има, а този, който дава.
-------------------------------------------------------
Търсейки истината за Бога, откриваме Човека; търсейки истината за Човека, откриваме Бога.
-------------------------------------------------------
Ако човек не е готов да пожертва всичко за любовта си, значи тя не е истинска.
-------------------------------------------------------
В условията на земния живот човешката любов се проявява главно в две състояния на душевността – болка и копнеж. Болката се поражда от неосъществения копнеж, а копнежът се подхранва от болката.
------------------------------------------------------
Никой няма право да изисква от другите това, което той самият не е постигнал.
------------------------------------------------------
Животът е служение – на плътта или на Духа.
------------------------------------------------------
Истина – онази вечна и вездесъща Реалност, която Бог е превърнал от Идея в Космос.
------------------------------------------------------
Най-непоносими са нашите собствени недостатъци – когато ги срещаме у другите.
------------------------------------------------------
Вярата ражда живот!
------------------------------------------------------
Духът няма възраст – той е вечен.
------------------------------------------------------
Еманация = субстанциална проекция = представителна (/не/еднозначно определена) проекция на субстанцията = проявление.
-----------------------------------------------------
Нещата никога не са толкова сложни, колкото изглеждат, и никога не са толкова прости, колкото бихме искали да бъдат.
-------------------------------------------------------
Болката винаги е по-искрена от радостта, защото е по-чиста.
------------------------------------------------------
Който не уважава миналото, не е достоен за настоящето и няма място в бъдещето.
------------------------------------------------------
Най-силен е този, който умее да прощава.
-----------------------------------------------------
Светът е една блестяща идея на Бога, получила право на живот.
-----------------------------------------------------
Цел на живота е съвършенството. Смисълът на живота е в непрекъснатото развитие и духовно усъвършенстване. Съдържанието на живота е в отдаването и приемането на Любов.
------------------------------------------------------
Много малко му трябва на човек, за да бъде щастлив. И още по-малко – за да бъде нещастен...
-----------------------------------------------------
Животът е трагична безсмислица с щастлив край – избавление.
-----------------------------------------------------
За мъдрия животът е наслада, за глупака – нескончаемо страдание.
-----------------------------------------------------
Краткото приключение между раждането и смъртта, което наричаме живот...
-----------------------------------------------------
Най-богат е този, който дава най-много, а не онзи, който получава най-много.
-----------------------------------------------------
Търсѝ Истината в тишината.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар