вторник, 30 септември 2014 г.

На добър час през новата школна година!

                 Според Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) денят на есенното равноденствие – 22 септември, е началото на Новата година в духовния свят. За общество „Бяло братство” тази дата е и начало на школната година. Обучението в истините за Космоса и човешкото същество не следва програма, подобна на тази в традиционните учебни заведения. То има своето индивидуално и колективно измерение. Първото е дълг и вътрешна потребност на всеки, чиято душа е пробудена за себепознание, нравствено усъвършенстване и служение в името на Общото благо. Второто протича в измеренията на лекции, братски срещи, форуми, семинари и постига своята кулминация в лятната духовна школа в района на Седемте рилски езера през август. Учителят на Новата планетарна култура Беинса Дуно свидетелства, че учението е приятен процес, наша основна задача по време на земната ни изява. Затова и основаната от него на 24.02.1922 г. Школа за духовно обучение събира в редиците си стотици отворени за новото, изгарящи в искрен стремеж да придобият истинско познание хора. В началото те са просто негови последователи, ала всеки носи в раницата си жезъла, на който с пламтящи букви пише „окултен ученик”. Някои успяват да отворят раницата и да понесат с чест жезъла още в това си материално въплъщение. За другите всичко предстои.

           Великият Учител на Новото време напусна земното си тяло и Школата на 27.12.1944 г. Но тя е жива и обучението в нея продължава. Вратите ѝ са широко разтворени за всички, които желаят да влеят сили и устрем в наливането основите на Културата на Божествената Любов.

 Константин Златев