сряда, 1 юли 2020 г.

Смаляване и уголемяване

Духовният Път – Пътят към Бога – предлага безброй много възможности на онзи, който е решен да го извърви до край. Всички ние, хората, сме неповторими индивидуалности и всеки от нас може да избере онези методи и средства, които му подхождат, които са най-подходящи именно за него, за да извърви достойно този Път. Най-верният спътник по Пътя и най-достъпното средство за преодоляването му е Божествената Любов. Ако успеем да превърнем нейното съдържание от красива абстракция в действена, пресътворяваща сила, значи ненапразно сме живели, ненапразно сме положили венеца на всеотдайността пред олтара на Божието присъствие в света.

събота, 16 май 2020 г.

Учителят Петър Дънов (Беинса Дуно) за музикатаВъв всяка духовна школа от древността до наши дни музиката неизменно е играла значима, водеща роля. Нейният универсален език прониква до дълбините на човешкото съзнание и поражда в него импулси за стремеж към Доброто и красотата. Проследете възникването на световните религии и ще установите, че в нито една от тях присъствието на музиката не е било пренебрегвано. Това, което не може да бъде изказано с думи, музиката предава със своите средства: хармонично, с мощно емоционално въздействие. Музикалното изкуство свързва хората от всяка възраст, пол, социално положение; приобщава ги към своите послания, извиква в душите им импулси за съзидание и добротворчество. Естетическото въздействие на музиката възпитава способния да я възприеме и да оцени дълбочината на благотворното ѝ влияние. Всеки, придобил определена степен на музикална култура, става способен да отсява стойностното от пошлото не само в нейната област, но и във всички останали сфери на многоликия живот.

вторник, 5 май 2020 г.


Области на човешката изява


Всички световни религии и духовни учения отбелязват наличието на два свята в Битието: материален и духовен. Потвърждение за тази фундаментална теза откриваме и в християнския Символ на вярата, и по-точно – в неговия първи член: „Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.” В това изречение небето и невидимото отговарят на духовния свят, а земята и видимото – съответно на материалния. Учителят Петър Дънов (Беинса Дуно) допълва тази макрокосмическа картина, добавяйки към нея още един свят, трети поред – Божествения. И тъй като всеки от световете бива населяван от същества на различни степени в еволюционно отношение, справедливо възниква въпросът: кои са жителите на Божествения свят? Отговорът, както често се случва, във висока степен се съдържа в самия въпрос – населяват го съществата, постигнали Божествено съзнание. Често го наричат и „свръхсъзнание” и то като съдържание означава, че носителят му е съединил неразривно своето съзнание с това на Бога.

понеделник, 4 май 2020 г.

Разумно съпоставяне
(Есе върху беседата „Да ви даде”)


В материалния свят е в сила наука, която наричаме «логика». В Божествения свят висшата октава на логиката, нейното съвършено проявление описваме с израза (предложен от Учителя Беинса Дуно) „разумно съпоставяне на всички неща на тяхното място“. Разумността в случая предполага обективна оценка за нещата, които съпоставяме, точно отчитане на тяхната реална стойност. А самото съпоставяне означава, че ние сравняваме тяхната стойност и роля както едно спрямо друго, така и в контекста на конкретната ситуация. Разумното съпоставяне би трябвало да изясни всички взаимоотношения между нещата, които съпоставяме, както и нашето собствено отношение към тях – по отделно и в тяхното взаимодействие.

вторник, 21 април 2020 г.

ПРИЧИНАТА

Изплашихме се!
Видяхме своя огледален образ в реалната действителност и не го познахме! Определихме го като вирус, притурихме му и „корона” и през ум не ни мина, че това е вирусът на нашето духовно невежество, обсебило човешкия ум. Точно този ум, който се гордее със своите нови технологии и научни постижения: като се започне от генно модифицираните храни, мине се през трансплантациите на органи и се стигне до 5 G системата, и всичко това подчинено на геополитическите и геостратегическите интереси, доколкото те са известни на нас „обикновените” хора.
Стремежът на човешкия ум за върховенство над всичко сътворено няма аналог на разумност в Природата. Това е дълбоката духовна причина за появата на пандемията, която парализира живота в целия свят.