понеделник, 4 май 2020 г.

Разумно съпоставяне
(Есе върху беседата „Да ви даде”)


В материалния свят е в сила наука, която наричаме «логика». В Божествения свят висшата октава на логиката, нейното съвършено проявление описваме с израза (предложен от Учителя Беинса Дуно) „разумно съпоставяне на всички неща на тяхното място“. Разумността в случая предполага обективна оценка за нещата, които съпоставяме, точно отчитане на тяхната реална стойност. А самото съпоставяне означава, че ние сравняваме тяхната стойност и роля както едно спрямо друго, така и в контекста на конкретната ситуация. Разумното съпоставяне би трябвало да изясни всички взаимоотношения между нещата, които съпоставяме, както и нашето собствено отношение към тях – по отделно и в тяхното взаимодействие.

Разумното съпоставяне изисква от нас известна предварителна подготовка и нагласа. Ето как я описва Учителят Беинса Дуно: „Три неща трябва да знаете, за да можете да съпоставяте нещата. Вие трябва да знаете кои неща са материални, кои – духовни, и кои – Божествени.“
Как можем да разграничим обектите в съпоставянето според тяхната принадлежност към материалния, духовния и Божествения свят? – По два начина:
1) В съответствие със законите, които определят тяхното съществуване, поведение и развитие.
2) В съответствие с елементите от структурата на човешкото същество: материалните неща са свързани с физическото тяло, духовните неще – с душата, а Божествените неща – с духа.
Когато сме наясно с произхода, същността и действието на обектите в съпоставянето, ще бъдем в състояние да доведем съпоставянето до правилен резултат и да избегнем илюзията.
В илюзията се крият подводни камъни, които биха могли да ни подведат и да изместят правилния резултат от съпоставянето. Ето каква дефиниция за илюзия предлага авторът на беседата: „... Илюзията е съпоставяне към друга една реалност, която не е илюзия.“ Илюзията сама по себе си не е реалност, но в процеса на съпоставянето тя би могла да ни отведе към реалност, различна от тази, която би следвало да постигнем като краен резултат от разумното съпоставяне. Илюзията е огледало, но от нас зависи какъв образ ще съзрем, когато надникнем в него. С други думи казано: решаващ в случая е ъгълът на наблюдение. Ако изберем правилния ъгъл, ще попаднем в търсената от нас реалност. Ако не улучим точния ъгъл, ще се озовем в друга реалност. Ако решим, че именно тя е търсената, ще се наложи да изпием горчивата чаша на неуспеха.
Учителят на Новата планетарна култура разглежда разумното съпоставяне като процес в даването. Под «даване» тук бихме могли да разбираме различните видове взаимоотношения и взаимодействия в нашето земно съществуване. Даването е основна част от процесите на обмяна на всички равнища във Всемирния  живот. То има материално, духовно и Божествено изражение. Когато някой дава, друг взема. Това именно е процес на обмяна – положителна или отрицателна, съзидателна или разрушителна. Обмяната от своя страна може да бъде придружена със съпоставяне – какво и колко си дал, какво и колко си получил.
Разумното съпоставяне е вид обективен анализ, вследствие на който изкристализират истините за реалните стойности и роли на участниците в даването и вземането, в обмяната на материално, духовно и Божествено ниво.


Константин Златев

Няма коментари:

Публикуване на коментар