неделя, 14 юни 2015 г.

Планините- свещеното присъствие -продължение

(Размисъл върху беседата на Учителя Беинса Дуно „Планината” от книгата „Разговорите при Седемте рилски езера”)
 Свещените места

- Рупите са непристъпни, там живеят Възвишени, Напреднали Същества. Някой може да мисли, че като отиде на Рупите, може да яде и да пие и да има обикновени мисли. Тези места са за онези, които мислят за Бога.

На Земята има специални места, характеризиращи се с особена енергийна специфика. Там съществуват по-добри условия за проявление на напредналите Същества в сравнение с останалите места. Учителят на Новото време посочва Рупите като такава местност, определена от него и като „непристъпна”, сиреч недостъпна за низшите човешки изяви в мисъл, слово, чувство и действие. Дори и човешки крак да стъпи на Рупите, вътрешното предразположение на притежателя му няма да му позволи да наруши хармонията на това свещено място. Ако отидем там, за да се отдадем на обичайните занимания: ядене, пиене, всекидневни мисли и грижи, то от присъствието ни няма да има никаква полза. Само онзи, който държи в съзнанието си непрекъснато мисълта за Божественото, ще бъде достоен да поеме в себе си благословението на невидимата Светлина, изпълваща този природен кът.

събота, 13 юни 2015 г.

Планините – свещеното присъствие(Размисъл върху беседата на Учителя Беинса Дуно „Планината” от книгата „Разговорите при Седемте рилски езера”)


В един тих, спокоен и изумително светъл ден – такъв, какъвто братята и сестрите от Бялото братство наричат „празници на Природата”, техният Учител разгръща пред духовните им очи знанието за планините и свещеното присъствие в тях.

 Истинските строители:

- Всички тези форми са направени от други същества и сега вие се ползвате.

Рила е младонагъната планина с алпийски релеф. Нейните форми притежават внушителната красота и величието на едно незримо духовно присъствие. Божественото говори от всяко кътче на тази свещена за България и планетата планина. Учителят Беинса Дуно разкрива тайната ѝ – тя е съградена от разумни Същества с висока степен на еволюционно развитие, далеч надвишаваща тази на човеците. Те са работили, а ние се радваме на резултатите от тяхната работа. Всяко дело, щом е посветено на висок идеал, ражда богати и полезни плодове. А тези Същества са се трудили, за да изпълнят Божия план за Земята и, в частност, за тази планина, на която е отредена особена роля в мистерийната история на човечеството.

петък, 12 юни 2015 г.

Чистотата, Правдата и светлинатa
     „Чистотата трябва да излиза от ученика като Светлина“, казва Учителят П. Дънов, разкривайки по този начин пряката връзка между двете категории. Смисълът на тези негови думи е съсредоточен в езотеричното схващане, че ако човекът по духовния Път съблюдава абсолютна чистота в мисли, чувства, думи и дела, той – в същност неговата аура – започва да излъчва по-ярка светлина в съответна цветова гама. Преобладаващият цвят е белият (Христовият), за който вече стана въпрос по-горе. В този дух е и следното наставление на Мировия Учител: „Ходи по пътя на светлината! А пътят на светлината е път, по който няма никакъв прах.“

понеделник, 8 юни 2015 г.

Страданието е път към Божествената Мъдрост.1) Какво е страданието? – Изпитание и урок от невидимия свят, който има за цел да ни направи по-силни и по-добри.

2) Как да измерим страданието? – С мярката на Божествената Мъдрост, която изисква от нас да го посрещнем смирено и да извлечем най-доброто от него.

3) Как да преодолеем страданието? – Със спокойствие и търпение, с активна работа върху себе си и върху обстоятелствата, които са го предизвикали.