понеделник, 8 юни 2015 г.

Страданието е път към Божествената Мъдрост.1) Какво е страданието? – Изпитание и урок от невидимия свят, който има за цел да ни направи по-силни и по-добри.

2) Как да измерим страданието? – С мярката на Божествената Мъдрост, която изисква от нас да го посрещнем смирено и да извлечем най-доброто от него.

3) Как да преодолеем страданието? – Със спокойствие и търпение, с активна работа върху себе си и върху обстоятелствата, които са го предизвикали.

4) Как да се поучим от страданието? – Като проникнем до най-дълбоката му същност и разберем на какво точно невидимият свят е искал да ни научи чрез него.

5) Какво място да отредим на страданието в палитрата на психическия живот? – Място на верен другар, който ни разкрива слабостите и грешките и ни помага да различаваме доброто от злото, истината от неистината, светлината от мрака.

6) Къде е началото на страданието и къде свършва то? – Началото му е в нарушаването на някой от Божиите закони – в сегашния или в минал живот. А краят му е в научаването на урока, който то иде да ни преподаде.

7) От какво се поражда страданието и как замира? – То се поражда от обективното действие на космическите закони, а замира, след като е изпълнило предназначението си.

8) Какво подхранва корените на страданието у нас? – Духовната незрелост.

9) Кой е родителят на страданието? – Неизбежните грешки, които допускаме по пътя към съвършенството.

10) Как да станем настойник на страданието? – Като овладеем причините, които са го породили, и непрестанно се променяме и израстваме духовно към по-добро.

11) Как да отдалечим страданието завинаги от нас? – Като извървим докрай пътя на посвещенията.

Страданието, както вече стана ясно, е временно явление за хората в света на материята. При глобалния преход на земното човечество – и по-точно на онези от него, които са подготвени за това – към по-високо еволюционно стъпало, в периода на разцвет на VI коренна раса върху нашата планета, страданието ще стане излишно. Пред новия човек – пробуден и максимално духовно осъзнат – ще се разкрият постепенно хоризонтите на развитие и разгръщане на неговия потенциал, за което в момента само бихме могли да мечтаем. Ала такъв е Божият План за нас. И той ще бъде осъществен в пълнота. Амин!

Няма коментари:

Публикуване на коментар