неделя, 29 април 2018 г.

Три велики закона
(Есе върху беседата „Сам Отец”)


Божествената Любов не само носи изобилния и пълен живот, но и го осмисля. Без Любов нашето съществуване не би имало смисъл. Затова всички живи същества я търсят и се стремят към нея – всяко според степента на своето развитие. И всяко от тях я изразява по свой неповторим начин. Когато става дума за разумни създания, каквито са хората, тогава възприемането, осмислянето и прилагането на висшата октава на Любовта е белязано с печата на съзнателно отношение. В тази насока на разсъждения Учителят Беинса Дуно споделя: „Смисълът на живота седи във вътрешното разбиране и прилагане на закона на Любовта.“

вторник, 24 април 2018 г.

Жених и невеста
(Есе върху беседата „Който има невестата”)


Кой е женихът и коя е невестата? – В земния живот те са мъж и жена, които (в повечето случаи) се обичат и искат да бъдат заедно, „докато смъртта ги раздели“. Твърде често, обаче, се разделят, преди да удари часът на смъртта на единия от тях. Причини за това – дал Господ: изтрезняване след първоначалното влюбване; откриване на редица недостатъци у партньора, които преди женитбата са били или непроявени, или грижливо прикривани; несъвместимост на характерите; невъзможност да имат деца; изневяра; пиянство; домашно насилие и пр. В съвременните т.нар. цивилизовани държави около 50% от браковете завършват с развод. Институцията на брака вече не изглежда непоклатима за никого, дори и в страните, където официална религия е римо-католицизмът, който не допуска развод.
В духовния живот кандидатите за жених и невеста са повече, отколкото на физическото поле: съответно умът и сърцето; духът и душата; безсмъртната същност на мъжа и тази на жената. И тук съществува риск за раздяла и той превъзхожда по значимост човешките разводи.

четвъртък, 12 април 2018 г.

От смърт към живот
(Есе върху беседата „Лазаре, излез вън!”)


Призивът на Христос «Лазаре, излез вън!» има двойно значение:
1) Буквално – Лазар е в гроба си и трябва да излезе вън от него.
2) Преносно – Лазар е призован да излезе от мрака на смъртта и да се потопи отново в светлината на живота.
Словата на един велик Посветен като правило са многопластови и крият в себе си цяла гама от значения. А когато този Посветен е самият Христос, тогава Божественият подтекст в думите Му притежава особена мощ и въздействие. В случая те са искрата, запалила отново пламъка на живота у Лазар чрез чудото на възкресението. Чудо е за онези, които не познават Божиите пътища. Те за жалост са мнозинство – дори и в наши дни; ала за радост все повече от тях се пробуждат за Истината. За шепата останали, прогледналите за тази Истина, няма чудо, а само проява на Божията Любов и всемогъщество. Както и твърде важен епизод от земната мисия на Спасителя, доказващ Неговия произход и величие.

понеделник, 2 април 2018 г.

Страстната седмица
Това е седмицата, която започва след тържественото влизане на Господ Иисус Христос в Йерусалим на празника Цветница (Връбница) и включва: изгонването на търговците от Йерусалимския храм, последните Му притчи и напътствия към апостолите, Тайната вечеря, Неговото арестуване, изтезанията и поругаването Му, съда над Него, разпъването Му на кръст на хълма Голгота край столичния град, кръстните Му страдания, погребението и възкресението Му.


Защо я наричаме „страстна”? – Понеже е посветена на страстите Христови, т.е. на Неговите страдания. Думата „страсти” в случая е синоним на „страдания” и няма нищо общо с нашите човешки страсти.