неделя, 24 март 2019 г.

Истинският човек
(Есе върху беседата „Що трябва да речете”)


Божият Дух може да проговори само чрез човек, който е достоен да бъде Негов вестител – пределно чист, изпълнен с непоколебима вяра в Божието присъствие навред по света и у самия себе си, пред и всеотдаен в осъществяването на своето предназначение на тази планета. Само такъв човек Всемирният Дух ще научи какво да каже и как да постъпи в критична житейска ситуация. Освен всичко останало това е човек, който е усвоил така важния урок на съпоставянетоправилната преценка за действителната стойност на всички неща от околната среда и за характера на техните взаимоотношения. Съпоставянето е точният ориентир при вземането на всички решения в живота. Самият човек, който взема решение, съпоставя и собствената си готовност да реализира това решение с обективните условия на реалността. Без да е напълно уверен в положителниня резултат от съпоставянето, той не би предприел никакви действия.

понеделник, 18 март 2019 г.

Признаци на съзнателност
(Есе върху беседата „Илия вече дойде”)


Тази беседа на Учителя Беинса Дуно започва с пасаж, който определя цялото ѝ по-нататъшно съдържание: „Съзнателният живот на човека се отличава с три положения: възприемане, разбиране и прилагане. Това, което човек не може да възприеме, не може и да го разбере; това, което не може да разбере, той не може и да го приложи.“
Съзнанието на човека е космическа тайна, плод на Божия Дух. Сам по себе си олицетворение на абсолютната съзнателност, Той поражда безбройните индивидуални съзнания навред във Вселената. Техните носители – разумните същества от материалния, духовния и Божествения свят – отразяват нетленната Светлина на Божия Дух според степента на своя напредък по еволюционната стълбица и използват своята съзнателност в съответствие с насоката на свободния си избор. Тяхна еволюционна цел е да постигнат съвършената и всеобхватна съзнателност на своя Първоизточник и във всеотдайно служение Нему да покорят върха на своето духовно израстване.

сряда, 6 март 2019 г.

Разумна воля

Според духовно-езотеричното познание триединството на човека като духовно същество се изразява в съчетанието между ум, сърце и воля. От ума произтичат мислите, от сърцето – чувствата, а от волята – действията на човека. Колкото по-високо еволюирал е индивидът, толкова по-хармонично е това съчетание, толкова по-съвършена е съгласуваността между неговите мисли, чувства и постъпки. В случая сърцето бива разглеждано не като биологичен орган, а като център на човешката емоционалност.

петък, 1 март 2019 г.

Разум и кротост
(Есе върху беседата „Разумните кротки”)


Дефиниция: Кротостта е способността на разумното същество човек да посреща всички изпитания в живота с разбиране, спокойствие и смирение.
В нашия съвременен свят, в който господстват грубата сила и демагогията, кротостта за мнозина изглежда като парадокс или просто като отживелица от миналото. Днес се кланят на грубите, безцеремонните и нетърпящите възражение последователи на физическата сила и лукавия ум, които със зъби и нокти си пробиват път до върховете на обществената пирамида. И не дай си Боже да им се изпречи някой кротък и смирен човечец! Те ще го премажат, без дори да се замислят. Понеже техният морал се опира на максимата «Целта оправдава средствата». А целта им е: притежания (колкото се може повече притежания!), слава и власт. И за да я постигнат, не подбират средствата, тъй като те – средствата – са винаги оправдани. Даже и в случаите, когато цената на постижението е човешкото здраве, достойнство и живот.