сряда, 30 декември 2015 г.

Васильовден, Василица или Сурваки


          Васильовден, Василица или Сурваки е зимен празник, познат в цялата етническа територия на българите. Отличава се с богата празнична обредност. Свързан е с важен повратен момент в природата - деня на зимното слънцестоене, което го прави подходящ за различни гадания и обреди. Те могат да се обособят в четири основни групи - обредна трапеза, ладуване, сурвакане, дружини с маскирани лица. 
         За празничната трапеза на Васильовден се коли петел, има баница или пита с пара, в която се слагат дрянови клонки, наречени на домашните животни, здравето, къщата и богатството. Хлябът често повтаря пластичната украса и названията на някои от коледните хлябове, например - боговица. 

четвъртък, 24 декември 2015 г.

Коледа


КОЛЕДУВАНЕ

     
       Коледуването е един от традиционните български обичаи. Времето за коледуване е строго определено от традицията — от полунощ до изгрев слънце на Бъдни вечер. В народните представи тогава се появяват караконджули, вампири, таласъми и други свръхестествени същества, а коледарите със своите песни имат силата да ги прогонят. С изгрева на слънцето те загубват тази сила и спират да коледуват. С коледните празници, обичаи и обреди е свързан богат и разнообразен фолклор: песни наричания, пословици и гатанки. Коледарските песни се изпълняват при коледуването — на Бъдни вечер дружини от момци „коледари“, водени от по-възрастен мъж, наричан „станеник“, обхождат предварително определена махала и пеят песни по пътя, пред къщата и на къщата, като пожеланията в тези песни са посветени и на домакина (стопанина), овчаря, ловеца, свещеника, невястата, момата, ергена, малкото момче или момиче. 

сряда, 16 декември 2015 г.

Ключовете на окултизма и черната магия

По-големите братя на човечеството
продължение 
(Размисъл върху беседата на Учителя Беинса Дуно „Напредналите Същества” от книгата „Разговорите при Седемте рилски езера”)


Учителят Беинса Дуно и неговите последователи са се разположили на една голяма скала, обрасла със смрика, до вътрешното езеро от Близнаците. Свещеният покой на езерните води влива в душите на всички усещане за благодатно присъствие и ефирна красота. Гласът на Мировия Учител нарушава благословената тишина:


 Постепенност на духовното развитие:

- Старовременната кабала е била математика. Трябва да оживеят математичните истини в човека. Ако съзнанието в човека се пробуди изведнъж, има опасност. Постепенно трябва да се приспособява човешката нервна система. Ако човек влезе в духовния свят със сегашното си тяло, той съвсем ще се разтопи, не би могъл да издържи. Тялото не е в състояние да издържи тези интензивни вибрации.

Математиката е наука, която ни свързва непосредствено с Божествения свят. Да си припомним девиза на великия Посветен Питагор: „Космосът е число!” Математиката по свой изящен и строго логичен начин е способна да опише и обясни всички елементи от конгломерата на творението, както и Всемира като цяло. Тя се докосва дори до непристъпния престол на Върховното Божество. Затова тя, както и музиката сред изкуствата, следва да бъде поставена на заслужен пиедестал.

неделя, 13 декември 2015 г.

Животът на ангелите

По-големите братя на човечеството

(Размисъл върху беседата на Учителя Беинса Дуно „Напредналите Същества” от книгата „Разговорите при Седемте рилски езера”)


- Животът на един ангел е по-интересен, отколкото животът на цялото човечество. А когато се завърши процесът на човешкото развитие, тогава и животът на човечеството ще бъде интересен.
 
Защо животът на един ангел е по-интересен от този на цялото човечество? Понеже той протича на друго равнище, в друга сфера на Космоса, в една фина и извисена област на невидимата реалност. Еволюционните задачи, които решава един-единствен ангел, могат да бъдат съпоставени по значимост с тези на целия човешки род. Трудността и мащабът на тези задачи са в пряка зависимост от духовния ръст на съществата, изправени пред тяхното разрешаване.
Процесът на човешкото развитие, за който говори Учителят Беинса Дуно, ще завърши тогава, когато най-подготвените измежду хората ще попълнят десетата ангелска йерархия в нашата звездна система. И на свой ред те ще бъдат натоварени с мисии, достойни за ангелите. „Интересен” в лексиката на Учителя на Божествената Любов означава еволюционно значим, с вселенски размах.

петък, 11 декември 2015 г.

По-големите братя на човечеството(Размисъл върху беседата на Учителя Беинса Дуно „Напредналите Същества” от книгата „Разговорите при Седемте рилски езера”)Учителят Беинса Дуно и неговите последователи са се разположили на една голяма скала, обрасла със смрика, до вътрешното езеро от Близнаците. Свещеният покой на езерните води влива в душите на всички усещане за благодатно присъствие и ефирна красота. Гласът на Мировия Учител нарушава благословената тишина:
  Езикът на творението:

- Материалният свят е само средство, чрез което Великият, Безграничният се изявява. Картината на един велик художник не се състои само от платно и бои; смисълът е в съчетанието, в хармонията, в красотата, в идеята. Човешката душа обича този език. Тя го чувства, съзнава и превежда. Тя възприема силите, които струят през тези форми, тя се храни от тях.