понеделник, 26 февруари 2018 г.

Добро и зло

Доброто и злото са нравствени категории, полюси в проявлението на Всемирния живот. В извънредно широката амплитуда между тях изпъкват безброй нюанси на светлината и мрака.
Бог – това е абсолютното добро. Синоним на злото е дяволът, който обаче – според Гьотевия Фауст – в стремежа си да върши зло в крайна сметка създава добро. Героят на Михаил Булгаков от романа „Майстора и Маргарита” – Воланд, олицетворение, проекция на Лукавия в плът и кръв – от своя страна демонстрира забележителна мъдрост и чувство за справедливост.

петък, 2 февруари 2018 г.

Син на Живия Бог(Есе върху беседата „На Бога Живаго”)


Защо Бог е жив? – Защото Той е Първоизточникът на Всемирния живот. Всеки индивидуален живот започва от Бога и рано или късно се завръща при Него.
Бог е не просто жив, а вечно жив. Неговият живот предхожда вечността и се разгръща в безкрайността. Всяко от сътворените от Бога същества има начало на своя живот от момента, в който се ражда като монада от изначалната Божествена творческа субстанция. И всяко от съществата има за своя еволюционна задача да постигне вечен живот, т.е. да осъществи потенциала на своето безсмъртие и да се завърне в Лоното на Създателя, съхранявайки своята индивидуалност.