ТЕМА НА МЕСЕЦА


Тема на месеца :  Личната отговорност

https://konstantinzlatev.blogspot.com/2018/03/blog-post_5.html

Скъпи приятели,

Като естествено продължение на темата за дисциплината предлагаме следващата тема на месеца да бъде посветена на проблема за личната отговорност.
Дисциплинираният човек винаги притежава и висока степен на лична отговорност. И обратно, когато отговорността лежи в основата на нашите мисли, чувства и действия, тогава няма как да не бъдем дисциплинирани.
Към кого и към какво отправяме своята лична отговорност?
За вярващите хора – на първо място към Бога. Това се отнася и за поелите по духовния Път към съвършенството, окултните ученици, членовете на духовните Школи от древността до наши дни. Те доброволно поемат отговорност и пред своя духовен Учител, Който в тяхното съзнание е пълномощен Пратеник на Бога.
За светските хора отговорността е отправена към семейството, професионалните задължения, социалната среда, приятелите, хобитата и пр.
За пробудените за Божествената Истина души личната отговорност надхвърля рамките на материалното и се насочва към напредналите Същества от духовния свят, към планетата Земя и към Космоса като цяло. Това е плод на техния космополитен мироглед, който им помага да се чувстват като частици от едно велико Цяло, наречено Всемирен живот.
Да не пренебрегваме и отговорността към самия себе си, най-вече – към Божественото начало у всекиго от нас. Това е отговорност към живия Бог, притаен в нашата безсмъртна същност и очакващ с безкрайно търпение да Го открием и да общуваме непосредствено с Него, да Го изберем за наш неизменен Водач по житейските пътеки.
Ако си отговорим откровено на въпроса към кого и към какво е отправена нашата лична отговорност, ще бъдем значително по-полезни и плодоносни в изявите си, а и в контактите със себеподобните.
Споделете с нас вашето мнение по тези проблеми.
Очакваме и предложенията ви за следващите теми на месеца!От екипа на Блог „Quo vadis, homine?“


Няма коментари:

Публикуване на коментар