сряда, 13 януари 2016 г.

Благословен е Той, Който ни благославя - Бог на ЛюбовтаДа сме благи, да сме силни, да сме крепки.
Да сме твърди, твърди като диамант.
Да сме чисти като живата вода.
Да сме чисти като живата Светлина.
Да сме чисти като Любовта.


Нашият закон е чистата Любов.
Нашият път е чистата Светлина.
Нашето слово е Мъдростта.
Ние сме крепки в Бога на Любовта.

В Него ние победихме света.
В Неговата Любов ние добихме своята свобода.
Ние сме вече свободни от закона на смъртта.
Необятната Любов ни въздигна.
Безпределната Мъдрост ни оживи.
И едната неизказана Истина ни възкреси.

Святи Отче на Небето, ние осветихме Името Ти,
ние свършихме Делото Ти и въдворихме Твоето Царство.
Благословен Си Ти отсега за през всичките векове.
Амин!"

25 август, петък, 5 ч. (Из „Новият живот“, Съборно слово от Учителя, 
1922–1924 г.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар