петък, 3 ноември 2017 г.

Неестествени желания(Есе върху беседата „Той дойде при Пилат”)
Има два вида желания – естествени и неестествени. Естествени са тези, които съответстват на висшата природа у човека, на неговото безсмъртно духовно начало, на Божественото му ядро. И обратно, неестествени желания са онези, които отговарят на низшата човешка природа, на животинското му начало. Естествените желания – когато бъдат осъществени – подпомагат нашето еволюционно израстване. Задоволяването на неестествените желания пък ни връща назад по духовния Път, налива вода в мелницата на разрушителните сили, които принизяват душата и водят до постепенен разпад на тялото. Енергията на естествените желания има за свой източник висшите сфери на Духа. От друга страна, неестествените желанния черпят своята енергия от тъмните зони на Битието, от областите под сатанинско влияние.
Зад естествените желания стоят ангелските йерархии и напредналите Същества от Божествения свят, които бдят на земното човечество и мъдро направляват духовното му развитие, без да нарушават ничия свободна воля. А зад неестествените желания се извисява мрачната сянка на демонични същества и същности, които се хранят с отрицателните енергии, създадени от неразумното мислене и поведение на хората.
В разглежданата беседа Учителят Беинса Дуно посочва един от негативните резултати, породени от неестествените желания: „Докато човек е пълен с неестествени желания в себе си, той не може да намери Истината.“ Защо? – Защото неестествените  желания издигат непреодолима бариера пред изконния стремеж на човешкия дух към Божествената Истина. Това е бариерата на невежеството, на низките страсти, на прекомерните амбиции, на ненаситната алчност и на поруганата душевност, удавена в блатото на тържествуващото его. Тази обгърната в мрак бариера може да бъде преодоляна чрез пълна трансформация на неестествените желания в естествени. Не изведнъж, разбира се, а след окончателно изплащане на натрупаните кармични дългове и цялостна промяна във вътрешната нагласа на индивида.
Авторът на текста предлага и съвсем ясна и точна дефиниция на естественото и неестественото у човека: „... Всички вярвания, всички мисли и чувства, които служат за облагородяване на човешката душа, са естествени вярвания, естествени мисли и чувства. Всички ония мисли, чувства и желания, които спъват човешкия прогрес, отъпяват човешкия ум и отслабват човешката воля, те са останки, които кристализират мислите, чувствата и желанията на човека.” В случая какво да разбираме под кристализация на мислите, чувствата и желанията? – Пресъхването на потока на тяхното вечно обновление, лишаването им от благодатните струи на Божественото присъствие във Вселената и у човека.
Кой е главният фактор за справяне с неестествените желания? – Волята. В триадата на висшата човешка природа умът съответства на мислите, сърцето – на чувствата, а волята – на действията. Дори и мислите и чувствата вече да са забъркали циментовото брашно с вода (според примера на Учителя Беинса Дуно в текста на беседата), от волята зависи дали човек ще си потопи крака в тази гибелна за душата му каша.
Учителят Беинса Дуно е дал множество методи и средства за каляване на волята. Всеки, който желае да работи върху себе си в това направление, би могъл да подбере онези от тях, които намира най-подходящи за себе си. Крайната цел е това, което духовно-езотеричното познание нарича «диамантена воля» – такава, която не се поддава на никакви изкушения и не се пречупва и под най-яростния ураган на житейските изпитания и попълзновенията на Черната ложа.
Силната, отлично закалена воля е от полза и за проясняване на съзнанието, за по-обективната оценка на личности и обстоятелства. Обединена със светлия ум и чистото, благородно сърце, такава воля ни помага да различаваме важното от маловажното, разумното от неразумното. Тогава и тежестта на нашите земни тегоби изпъква с действителната си стойност: „Тежки неща в живота са само тия, които се използват неправилно и неразумно.“
Умът на окултния ученик, изпълнен със светлината на Божественото, се спира единствено върху разумните, естествени желания. А неговата диамантена воля ги превръща в реалност.Константин Златев

Няма коментари:

Публикуване на коментар