четвъртък, 20 декември 2018 г.

БОЖИЕТО ОБЕЩАНИЕИ тъй, във всичко, което обещаваш пред мене, гледай да не изречеш някоя лъжа, защото ще понесеш смъртна вина. Знай, че стоиш пред мене, твоя Господ, който знае твоето лукаво и непостоянно сърце, пълно с всички пороци. Ето защо, то трябва да се обърне към мене и да се обнови чрез моя дух, да се обработи и възпита чрез моето слово.

Ти, който от сега ставаш мой и поверяваш всичко в моите ръце от сега нататък аз сам ще ръководя, ще промислям и ще отреждам всичко за тебе.

Аз ще те уча на всичко, което трябва да вършиш. Ще лягаш и ще ставаш под моите криле. Аз ще бъда страж над тебе и окото ми ще бди за съдбините на твоето сърце. Ще ме призоваваш рано и аз ще ти отговарям в утринните зари на зората. Преди да повикаш, ще ти давам моите божествени дарове.

Ще бодърствувам за всичките ти нужди. Но гледай, да не оскверниш името ми и да не опетниш благодатта ми.

Знай, че от злото се отвращавам, към неправдата негодувам, а от жестокосърдечието се огорчавам.

След всичко това бъди винаги готов да изпълниш всяка моя заповед, която ще ти дам.

Когато лягаш, когато ставаш, когато се храниш, когато пиеш, каквото и да вършиш, за всичко трябва да благодариш на Бога в сърцето си.

Аз съм Господ, който ще те утвърди във всичко и мирът ти ще изгрее, както утринното слънце на живота.

Аз съм, който ви е водил в миналото, аз съм, който ще ви води и в бъдеще. Уповавайте се на мене и ще се уверите в моята верност към вас. Няма да се лишите от моето благословеше ще ви упътвам, ще ви ръководя, ще ви благославям, ще ви уча през целия ви живот. Бъдете носители на светлина в живота си и с делата си прославяйте неговото име. Този хляб е символ на моята любов и така искам да пребъде вашия живот за вашите братя... Последното томче от божественото слово, което завършва с беседата, изнесена на 20 декември 1944 г. 7 дни преди да напусне този свят Учителя Беинса Дуно, учениците му го озаглавяват „Заветът на любовта".

Няма коментари:

Публикуване на коментар