понеделник, 24 декември 2018 г.

УЧИТЕЛЯТ ЗА ХРИСТОС

Най-високото положение, което човек може да има по отношение на Бога, то е да бъде син Божий.


Разпъването на Христа беше една трагедия, но тази трагедия имаше своето разрешение Възкресението. Когато Христос се роди в твоята душа, ти ще бъдеш полезен както за себе си, така и за околните. Това е Възкресение! Това значи пробуждане на човешката душа! Щом Христос оживее в душите на хората всички ще оживеят, ще станат и ще си подадат ръка като братя. Днес Христос възвестява една култура без разпятия, култура на възкресението.

Той казва: „Ако пребъдете в любовта ми, вие ще правите чудеса по-големи от тези, които аз правя. С това той иска да каже, че Божественото е достояние за всички. За това всички трябва да се стремим да живеем като Христа. За да постигне това, човек трябва да бъде готов на всички жертви. Само така той може да получи Божието благословение.

В какво се заключава веруюто на Христа? в любовта, в геройството му, в умението му да страда и накрая да излезе победител.

Ако се въплъти на Земята някой ангел или някой архангел, или някой херувим, или серафим и те ще изпитат същите страдания, както и вие не могат да ги избегнат. По същия закон и Христос ги изпита.

Христос дойде на Земята при най-неблагоприятни условия. До Христа човечеството беше в инволюционен период, а от Христа почна еволюция, възходящият път на човечеството.

Христос не е от човешка еволюция. Той е космическо същество. Христос е Светлината, която работи в цялата природа и е във връзка с тези, които ще образуват шестата раса.

Най-хубавото нещо на Земята са страданията. Ако можеше без тях, първо Христос щеше да спаси света без страдания.

Колкото време Христос беше на Земята, той преживя всичко.

Нямаше човешки живот, който да не е преживял. В туй седи неговото знание, че той преживя живота на всички хора.

Христос е Божията любов в света.

Христос това значи съвършен. Той съдържа целостта на Божествената светлина.

Като дойде на Земята, Христос не заповядваше, но тури рамото си под гредата и я повдигна.

Христос казва: „Събирайте си съкровища за небето" И дава начин как може да се принесе богатството от земята на небето. Вие грешите като очаквате царството Божие да дойде първо вън, в света, а после във вас. Законът е точно обратен царството Божие трябва да дойде първо в отделния човек и после в света.

Когато Христос беше на Земята, искаше да провери закона на „Четвъртото посвещение", за това извика Лазара, защото само той беше минал това посвещение. Той чу думите на Христа и излезе от гроба, върна се от онзи свят и каза: „Каквото ми заповядаш, Господи, ще изпълня!"

Това, което Христос е говорил се пази. Един ден неговите слова ще се възпроизвеждат. В природата нищо не се губи. Не само ще се чуят проповедите му, но и ще се вижда всичко, което е станало. Христос е говорил много, но много малко е записано в евангелието.

Какво трябва да научите от Йоана? Неговото евангелие е проникнато с такива идеи, каквито другите ученици не са изнесли, Йоан е писал в мистичен дух.

Като говори за „Небесни неща", Христос е подразбирал великите мистерии на слънцето.

Има един стих в евангелието, който още не е опитан. Христос казва: „Ако думите ми пребъдват във вас и ако вие пребъдвате в мене, аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас и аз ще ви се изявя..."

Чрез молитвата Христос е влизал в разговор с невидимия свят, с всички йерархии в него, с Бога.

И все пак, когато аз говоря за страданията на Христа, в моя ум изпъкват две велики качества неговото безподобно търпение и неговото смирение. Това е любов. 

1 коментар:

  1. Учителят, едва сега разбирам една малка част от това велико дело и слово което си ни завещал

    ОтговорИзтриване