петък, 1 юни 2018 г.

На кого да угаждаме?

Да угаждаш на някого, ще рече да се стремиш да изпълняваш всичките му желания. Дори и да не са в твой интерес, ти преодоляваш вътрешната си съпротива и отново следваш волята на онзи, на когото искаш да угодиш.

Какви са причините да угаждаме на някого? Можем да го правим от любов към него – за да засвидетелстваме чувствата си. Може да бъдем водени и от страх – ако неизпълнението на желанието му би ни причинило някаква вреда. Възможно е да угаждаме и по принуда – когато външните обстоятелства ни заставят да го извършим против волята си.

Най-достойната форма на угаждане е да се стремим да изпълним волята на Бога. Ако го правим по убеждение, с вяра, тогава израстваме в духовно отношение. Ако го правим сляпо, просто защото така трябва или защото Църквата ни учи по този начин, тогава ползата е нищожна или въобще няма такава.
Най-безполезно и вредно е да угаждаме на света, т.е. на низшата природа у себе си или у ближните. Резултатът като правило е нравствено падение, фатално отдалечаване от Божественото.
Да угодиш на Бога съзнателно, от сърце – в това е философията на живота. Ако Го откриеш в дълбините на собственото си същество, не преставаш да Му угаждаш до последния си дъх. И Той ще те благослови във Вечността.

Константин Златев

Няма коментари:

Публикуване на коментар