четвъртък, 10 май 2018 г.

Божествена математика„Заветът на цветните лъчи на светлината”, съставен от Мировия Учител Петър Дънов/Беинса Дуно само за два месеца в с. Арбанаси, Великотърновско, през 1912 г., безспорно е свещена книга за духовно общество „Бяло братство”. Нейното значение се определя не от обема ѝ, а от съдържанието – библейските стихове, диктувани на авторите на Свещеното Писание непосредствено от Светия/Божия Дух. Учителят Беинса Дуно в „Заветът на цветните лъчи на светлината” посочва десет проявления на Светия (Божия) Дух, свързвайки специфичните им функции в Космоса и на Земята със същността и действието на съответни лъчи от светлинния спектър, както и на такива извън него.
Мощта и скритият заряд на библейското Слово изпъкват с нова, ярка светлина чрез подбора на великия Посветен. Групирани според изявите на Божия Дух и представени от различни светлинни лъчи, думите на Откровението придобиват нов смисъл, конкретизират качества и добродетели, които човек следва да завоюва по духовния Път.
Със своята лаконичност и неподозирана изчерпателност, със своята пряка насоченост и недвусмисленост текстовете на Завета изпъкват като незаменим помощник на устремения към съвършенство окултен ученик. Понеже те действително са предназначени за пробудени души – за такива, вече здраво стъпили на духовната пътека хора, чиято степен на осъзнатост им позволява да използват пълноценно бисера на Божествената Мъдрост, предоставен ни от Учителя Беинса Дуно чрез тази малка, но незаменима книжка.

От теорията на изобразителното изкуство е известно, че когато съединим червена боя със синя (независимо дали са маслени, темперни или други), от тяхното съчетание се поражда боя с виолетов цвят. Ако пренесем тази аналогия в Завета на цветните лъчи, би следвало от съединяването на червените лъчи със сините да се получат виолетови. И като имаме пред вид кои проявления на Божия Дух ръководят съответните лъчи (или по-точно – потоци от лъчи), достигаме до следната формула:


Духът на Любовта     +     Духът на Истината     =     Духът на Силата

(червените лъчи)              (сините лъчи)                      (виолетовите лъчи)

Какъв е духовно-езотеричният смисъл на тази формула?
Най-логичният отговор е, че когато съединим Божествената Любов с Божествената Истина, се ражда Силата на Божественото в цялата ѝ пълнота. А това е Силата на самия Божий Дух.

Любов + Истина = СилаКогато човек стане достоен проводник на Божията Любов, когато в живота си неизменно остава верен на висшата Истина, той се изпълва със силата на самия Божий Дух. Тя го прави непобедим за всяко зло, помага му да надмогва всички клопки, изкушения и съблазни на материалния свят, извисява индивидуалния му дух до висотата на Божественото съвършенство.
Математиката, позната на съвременната наука, е форма на проявление на Божествената математика. Достатъчно е отправим поглед към космическите простори, към хармоничното съчетание на най-разнообразни обекти във видимата вселена, за да осъзнаем, че цялото мироздание е съградено върху законите на математиката – на онази именно, която наричаме „Божествена”. В нея няма изключения, а само правила и норми, чието опознаване, усвояване и прилагане в живота ни довеждат по-близо до великолепието на замисъла, вложен от Бога Творец в цялото Битие.
И математиката, както и музиката, са признати дори и от скептиците за резултат от изявата на Сили и Разум, надхвърлящи човешките. Това, което ние като човечество сме постигнали и изразяваме в тези две области, съответства на равнището на нашето духовно развитие. И както нашата математика е отражение на Божествената, така и музиката ни е израз на онази неземна хармония от звуци, които изпълват висшите сфери на Духа. Не всяка човешка музика, разбира се, а най-вече класическата и духовната.
От човешкото сме призвани да се придвижим по еволюционния Път до Божественото. И тогава ще обхванем в цялата ѝ пълнота прекрасната същност на Божествената математика.


Константин Златев
Няма коментари:

Публикуване на коментар