сряда, 25 януари 2017 г.

Френологични свидетелства

                                     Правила и норми на разумния живот

(Размисъли върху  едноименната беседа на Учителя Беинса Дуно от книгата „Разговорите при Седемте рилски езера”)- Широчината на носа е в известно съответствие с широчината на врата. Например, ако вратът околовръст е 35 см, то широчината на носа в права линия трябва да бъде 35 мм. А обиколката на китката удвоена дава нормалната обиколка на врата. Дебелите вежди показват голяма наблюдателност и същевременно отсъствие на интуиция. Тези хора,  които имат дебела горна устна, са активни. Човек трябва да работи върху устата, носа, ухото, върху всичките си органи.

Формите, пропорциите, съотношенията, геометричните мерки и фигури, изобразени на човешкото лице, по своему говорят за характера на личността. Френологията и физиогномиката са окултни науки, които разглеждат подробно и задълбочено цялата тази проблематика. Учителят на Бялото братство предлага в този пасаж съвсем конкретни указания в описаната насока. Ако решим да изследваме картината на собственото си лице или на други хора, имаме солидна база, изградена върху основата на споделеното от него ценно знание.
Изводът, че сме длъжни да работим върху отделните части на лицето си, съвсем не е произволен. Той е свързан със задължителни практически усилия от наша страна, съпътстващи целокупната ни духовна работа.

- По някой път грозното лице може да стане красиво. В известни моменти ще видите в лицето на грозния красивите линии на неговия характер, които в бъдеще ще се проявят и ще станат постоянни. Като издигнете съзнанието си към духовното, възвишеното, лицето ви става красиво. А когато слезете със съзнанието си в по-низка среда, лицето става грозно. Вие слизате и се изкачвате от един свят в друг. Водата, когато слиза в студа, замръзва; когато влезе в топлината, се размръзва.

Външният облик на човека се определя от редица фактори, между които основни са натрупаният до момента на настоящото му въплъщение комплекс от духовни опитности, изграденият духовно-нравствен облик на душата му, програмата за даденото въплъщение на Земята и генетическият материал, предоставен от родителската двойка, избрана от него с помощта на духовните му водачи преди да се появи във физическо тяло на планетата. В течение на самото въплъщение той може да влияе – при това чувствително – върху отделни детайли на своята външност, както и върху нея като цяло. От решаващо значение е душевният му живот и следването на Божия нравствен закон. Моралът на човека е изписан безпогрешно върху неговото лице. Учителят Беинса Дуно на едно място в Словото си недвусмислено отбелязва, че всяка наша постъпка, колкото и незначителна да е тя, оставя своя отпечатък върху лицето и външността ни. Колко по-силно е това влияние и промяната, произтичаща от него, ако става дума за тенденция в мисленето и поведението ни.
Грозният може да стане красив, ако поеме по духовната пътека и се придвижва по нея безкомпромисно, с цялата преданост и всеотдайност, на които е способен. И обратното, красивият може да погрознее, ако забрави за изискванията на морала и се отдаде на разпътен, безнравствен живот. Живата Разумна Природа е съвършено справедлива, когато участва в извайването на нашия облик – лицев и телесен. В наши ръце е и красотата, и грозотата като резултат от житейския ни избор. От друга страна, дори и у човека с най-отблъскваща външност бихме могли да открием нещо привлекателно. Това е частица от неговия вътрешен потенциал, който той е призван да изяви и развие в пълнота.

Ноктите говорят за здравето на човека:
След кратко затишие, в което всички осмислят изреченото от техния обичен Учител, един от присъстващите се обръща към него с въпрос: „Какво показват белите петна по ноктите ми?” И Пратеникът на Всемирното Бяло братство отговаря:


- Те показват деминерализация. Те показват голямо електрическо напрежение във вашата нервна система. Те са резултат на това електрическо напрежение чрез страданията, които сте преживели. Когато престанат страданията, напрежението, ще се премахнат тези бели петна.


В обстановка на почти непрекъснат стрес преминава животът на повечето хора в нашата съвременност. И не защото те го искат или допускат, а понеже такива са темповете и стандартите на цивилизационния модел, който са възприели като меродавен. Непрестанното напрежение, неспирната гонитба с времето, безбройните дразнители, сред които прекарваме дните си, няма как да не се отразят на физическото ни състояние. И тялото ни рано или късно подава сигнал, че нещо не е наред, че сме превишили чувствително правата си спрямо него. Един подобен белег са белите петна по ноктите. Учителят Беинса Дуно отбелязва, че произходът им се дължи на прекомерното електрическо напрежение в организма в резултат на преживени страдания. Напрежението има способността да се натрупва и в един момент, като следствие от действието на втория закон на диалектиката, количествените натрупвания преминават в качествени изменения. И за жалост тези изменения са неблагоприятни за човека, станал жертва на безумния образ на модерния живот. Здравето му се разклаща и белите петна върху ноктите му бият тревога: „Осъзнай се, човече! Длъжен си да промениш нещо в твоя начин на съществуване. Започни с дневния режим, продължи с храненето и физическата активност. Ала не забравяй и отношенията с околните – най-вече те са източник на дразнения, нервна възбуда и стрес.”
Така говори вътрешният глас на потърпевшия от „прелестите” на цивилизацията и масовата култура човек; така надига глас и неговото тяло. Оттук нататък думата има свободната му воля.


- Ако се появи бяло петно в ноктите, ще се яви болест в човека. Изобщо най-малкото бяло петно е признак на болезнено състояние. Щом го забележите по ноктите си, веднага вземете мерки: внесете в себе си една възвишена идея, почнете упражнения с дълбоко дишане и пр. Белите петна са предупредителни белези, които трябва да накарат човека да вземе мерки срещу болезненото състояние, което предстои. Тесните нокти показват човек със слаба воля, който не може да се бори с външните условия.


Белите петна по ноктите са предвестник на някакво заболяване. Те изискват веднага да осмислим този знак на организма и да внесем промяна в начина си на живот. Учителят на Бялото братство предлага различни рецепти в тази насока: да внесем в съзнанието си една възвишена идея и да започнем да работим за нейното осъществяване; да практикуваме дълбоко дишане – толкова пъти дневно, колкото ни е възможно. Първото предложение засяга душевното ни здраве, а второто – телесното. И тъй като всички ние сме комплексни същества – единство от тяло и душа, от материя и дух, психо-физическа цялост, когато помагаме на едното от тези две начала, същевременно помагаме и на другото.
Любопитна е забележката на оратора, че тесните нокти свидетелстват за човек със слаба воля. Това е ясно доказателство за езотеричния факт, че ноктите – и въобще външният вид на човека, неговата телесна структура като цяло и в детайли – са книга, написана на езика на Живата Разумна Природа. Който умее да я чете и да разбира написаното, никога не ще има каквито и да било оплаквания. Той ще бъде напълно здрав телом и духом – истински образец за себеподобните.


Константин Златев

Няма коментари:

Публикуване на коментар