понеделник, 23 януари 2017 г.

Азбуката на гръбначния стълб


                            Правила и норми на разумния живот

(Размисъли върху  едноименната беседа на Учителя Беинса Дуно от книгата „Разговорите при Седемте рилски езера”)


- Изправете гръбначния стълб на човека и неговите постъпки ще бъдат правилни. Щом почне да се изкривява гръбначният стълб на човека, почват да се изкривяват неговите мисли и постъпки. Гръбнакът е цяла азбука. Когато се изкриви някой прешлен в човека,  трябва да се види кой е този прешлен; това показва какво е изкривено вътре в човека.

Гръбначният стълб е особено важен проводник на космическите енергии. Когато той е изправен, те протичат нормално и снабдяват всички части на тялото, както и невидимите тела, с потоци чиста енергия от владенията на Духа. Така се съхранява енергийното равновесие на организма и всички негови органи и системи функционират в съответствиве със своето предназначение и в хармония с цялото. Всяко изкривяване на гръбнака води след себе си като резултат нарушаване в протичането на тези енергийни потоци, което неминуемо довежда до разстройства и болестни състояния.
Всички системи за здравословен начин на живот препоръчват походката и стойката на човека да бъде с идеално изправен гръбнак. И в седнало положение също сме длъжни да го държим изправен. Такава е позицията му и по време на релаксация и медитация.
Изкривяванията в гръбначния стълб – независимо от какво са предизвикани – свидетелстват за престъпване на духовните закони от наша страна. Внимателният анализ на мястото на деформацията би трябвало да ни доведе до извода в какво точно сме съгрешили; така получаваме шанса да се коригираме. А корекцията в мисленето и поведението ще благоприятства и подобряването състоянието на самия гръбнак. Първопричините като правило са в областта на духовното и те неизбежно се проектират и в света на материята.

Стойка и походка:

- Трябва да имаме красиви тела, красиви лица, пластични, за да могат да изразяват всички наши чувства и движения. На вас не се позволява да ходите прегърбени. Ще ви кажа един метод, за да познаете дали имате гърбица или не. Вечер, преди да си лягате, турете си гърба на вратата и вижте какво е разстоянието между кръста ви и вратата. Колкото е по-голямо това разстояние, толкова по-голяма гърбица имате. Това разстояние трябва да е малко. Щом се образува разстояние от четири пръста, ти имаш вече гърбица. Това е в състояние да измени енергиите на ума ви.

Ние, разумните същества, наречени „хора”, сме призвани да търсим красивото навсякъде и във всичко. И когато го открием, не просто да му се порадваме, а да положим усилия да го  съхраним и умножим. Особена радост предизвиква докосването до една красива душа – това е тържествен акт на сливане между интимните същности на Божиите творения, преливане на хармония и възвишеност между двете, обединени в едно. Ала и наблюдението на красивите лица и тела също така носи удовлетворение и духовна наслада. И неизменно очакваме красотата на външността да кореспондира и с вътрешна такава. Сиреч приятната външност да бъде израз на вътрешно единство и уравновесеност, на благородна мотивация и висок жизнен идеал.
Гърбици има не само на гръбначния стълб; срещат се и в душите на хората. Това са изкривяванията в техния морал. Всяка наша мисъл или действие, които ни отдалечават от действителната ни същност и призвание, допринасят – повече или по-малко – за появата на такава гърбица. Дали ще я изправим или ще допуснем да ни превие до земята – това зависи само от нас и от никой друг.

- Раменете на човека трябва да бъдат непременно хоризонтални. Вратът му трябва да е перпендикулярен на раменете. Ако лявото или дясното рамо е по-повдигнато и вратът не е перпендикулярен на раменете, има нещо, което не е в ред. Ако лявото рамо е по-издигнато, това показва, че чувствата вземат надмощие над ума. Това не е хубаво.

В този пасаж Учителят Беинса Дуно отново предлага съвсем конкретни резултати от своите наблюдения, както и заключения на духовната наука за съответствията и пропорциите в човешкото тяло. Ако изследваме задълбочено структурата на тялото, би трябвало да достигнем до правилни изводи и относно състоянието на ума и чувствата на дадената личност. Общото правило е необходимостта от хармония на всички равнища в телесния строеж. Всяко отклонение от нея свидетелства за епизодични или трайни деформации при спазването на космическите норми на здравословния начин на живот – здравословен и по отношение на духа, и по отношение на материята.

 Ролята на симпатичната нервна система:

- Ако един човек не знае да ходи добре, той не е добър. Как се определя кое е доброто стъпване? Да стъпваш добре, това значи, като ходиш, да не си изкълчиш крака, да не се прегърбваш. Някой не знае как да ходи: блъска си краката, ръцете и пр. Ако не знае как да работи с ръцете си, не е справедлив. Ако не знае да диша с носа си, как да го употребява, не е умен.

На пръв поглед незначителни отклонения от правилната походка и телодържание, от правилното дишане служат като доказателство за сериозни проблеми в умствено или емоционално отношение. Дефектите в начина, по който стъпваме и ходим, в положението на ръцете по време на придвижване пешком, в поемането на въздух изцяло с носа, а не с устата – всички тези детайли, на които като правило не обръщаме внимание, за просветения езотерично наблюдател предлагат богати и разнообразни сведения за нашето духовно равнище, за степента, в която сме овладели своите мисли и чувства. Тези, разгледани от Учителя Беинса Дуно, външни белези са пряко свързани с култивирането или съответно липсата на конкретни добродетели или качества на личността. В случая от особено значение е не само да притежаваме способността да анализираме чуждите проблеми, а по пътя на самонаблюдението да установим собственото си състояние и да внесем подобрения там, където са необходими.

- В новата култура трябва да се кали нервната система, за да стане издръжлива, за да бъде в хармония с Божествения свят. Слънчевият възел е мислещата страна на симпатичната нервна система. Това, което човек дълбоко чувства, е право, но каквото помисли, не е винаги право. Дълбоките чувства са всякога верни. Когато симпатичната нервна система е в нормално състояние, има равномерна топлина по цялото тяло. Когато мозъчната система е в нормално състояние, образува се малко хладина. С вашата симпатична нервна система са свързани хиляди напреднали същества. Симпатичната нервна система е добре организирана, но главният мозък едвам сега е почнал да се организира. Когато се развие, той ще има по-големи възможности от симпатичната нервна система.

Нервната система на човека е непосредствено свързана с физическото и духовното здраве на индивида. В частност, симпатичната нервна система осигурява температурното равновесие в тялото. От своя страна мозъчната система служи като балансьор в тази насока. Слънчевият възел или сплит неслучайно е наречен от Учителя Беинса Дуно „мислещата страна на симпатичната нервна система”. Неговото местоположение отговаря на третата коренна чакра – Манипура, която е доминантна в настоящия етап от духовната еволюция на човечеството като цяло. Важността на симпатичната нервна система бива обусловена и от нейната обвързаност с множество напреднали Същества, които я използват като енергийно-информационна структура, чрез която упражняват въздействие върху съответния човек. Взаимовръзката е двустранна – тези разумни Същества ни помагат в нашето индивидуално развитие, а ние им осигуряваме база за натрупване на разнообразни опитности в материален свят като нашия.
Според духовния Учител, вселен в българско тяло, в своето развитие симпатичната нервна система понастоящем се намира на по-високо стъпало от главния мозък. Съвременната наука е установила, че ние използваме само малък дял от неговия потенциал – според различни източници между 3-4 и 10 %. Петата коренна раса имаше за главна задача развитието на конкретния ум (съсредоточен в менталното тяло). В периода на Шестата коренна раса превес постепенно ще придобие абстрактният ум, с което ще бъде активирано и нашето причинно (каузално) тяло. Тогава именно умът на човешкото същество ще играе по-значима роля в нашата еволюция от симпатичната нервна система.

Константин Златев

Няма коментари:

Публикуване на коментар