петък, 5 август 2016 г.

Шри Рамакришна: всички религии водят до Бог


 Много са имената на Бог и безкрайни са формите, чрез които човек 
може да се обърне към Него и да Го доближи. Ще го достигнете в тази 
Негова форма, която почитате и обожавате.
  ***
Един истински религиозен човек трябва да мисли, че другите религии 
също са пътища водещи до истината. Ние винаги трябва да храним чувство 
на уважение към другите религии.
  ***
Не бъдете като жабата в кладенеца. Тя не знае нищо по-голямо и 
по-велико от своя кладенец. Такива са и фанатиците; те не са способни 
да видят нищо по-велико и добро от тяхната собствена вяра.
  ***

Обикновеният човек в невежеството си смята своята собствена религия за 
най-добра и вдига много ненужна врява около това. Но когато умът му 
бъде просветлен от истинското Познание, всички сектантски кавги 
изчезват.
  ***
Винаги се придържайте здраво и неотклонно към вашата собствена вяра, 
но отбягвайте всяко тесногръдие и нетолерантност.
  ***
Отделните религии са различни пътища за постигането на Всемогъщия Бог. 
Пътищата, по които човек може да стигне тук, до този храм на Кали са 
много — някои идват с лодки, други с файтони, а трети пеша. По същия 
начин, различните хора достигат Бог, следвайки различни религиозни 
убеждения.
  ***
Една майка обича всичките си деца по равно, но готви за тях по такъв 
начин, че за всяко да има онази храна, което е най-добра за него. По 
същия начин, Бог е създал разнообразни форми на обожание, които да 
подхождат на хората с различни способности, намиращи се на различни 
нива от духовното си развитие.
  ***
Една и съща вода е наричана с различни имена на различните езици. Едни 
я наричат "вода", други "вари", трети "аква", а четвърти, "пани". По 
същия начин и Сатчитнанда, Абсолютното Битие-Съзнание-Блаженство, е 
наричан от някои "Бог", от други "Аллах", от трети "Хари", а от 
четвърти "Брахман".
  ***
Веднъж двама души разгорещено спорели за цвета на един хамелеон. 
Единият казал: "Хамелеонът на онова дърво е с красив червен цвят". 
Другият отвърнал: "Грешиш, хамелеонът не е червен, а син". Тъй като не 
могли да решат кой е прав, те отишли при един друг човек, който живеел 
под дървото и бил наблюдавал хамелеона във всичките му фази и цветове. 
Първият човек попитал: "Хамелеонът на това дърво не е ли червен на 
цвят?" Той отвърнал: "Да, господине". Вторият човек възкликнал: "Какво 
говориш?! Как така? Много ясно, че той не е червен, а син!" Живеещият 
под дървото отвърнал скромно: "Да, господине, син е". Той знаел, че 
хамелеонът постоянно променял цвета си; затова отговорил с "да" и на 
двата въпроса. По същия начин и Сатчитананда (Абсолютът) има различни 
форми. Вярващият, който го е виждал само в един Негов аспект, познава 
само него. Но онзи, който го е виждал в различни Негови аспекти, е 
способен да каже: "Всички тези форми принадлежат на единия Бог, защото 
Той има много форми".
  ***
Четирима слепци отишли при един слон. Единият докоснал крака му и 
рекъл: "Слонът е като колона". Вторият пипнал хобота и му казал: 
"Слонът е като дебела тояга". Третият се допрял до корема му и рекъл, 
че слонът е като голяма делва. Четвъртият, който опипал ушите му, 
заключил, че той е като голямо ветрило. След това те започнали да 
спорят помежду си, за да разберат при какво животно се намират. Един 
минувач, чувайки ги да се карат, ги попитал: "За се карате?" Те му 
обяснили положението и го помолили да отсъди кой е прав. Той отвърнал: 
"Нито един от вас не е разбрал какво представлява слонът в 
действителност. В своята цялост той не е нито като колона, нито като 
делва, нито като ветрило, нито пък като тояга. Но краката му са като 
колони, коремът му е като голяма делва, ушите му са като ветрила, а 
хоботът му е като дебела сопа. А самият слон е комбинация от всички 
тях". По съвсем същия начин хората се карат помежду си по отношение на 
религията, тъй като всеки от тях е видял само един определен аспект на 
Бог.
  ***
Както от една буца злато могат да бъдат направени разнообразни 
украшения с различни имена и форми, по същия начин в различните векове 
и страни е почитан винаги един и същи Бог, под различни имена и форми. 
Колкото и да се отличават начините, по които Той е боготворен и 
въпреки, че някои го наричат Баща, а други Майка, все пак Той си 
остава единият Бог, обожаван чрез всички тези имена и начини.
  ***
Светлината на всеки газен фенер осветява улиците на града с различна 
сила, но всички газени фенери са снабдявани с газ от един и същи 
източник; по същия начин, всички духовни учители, от всяка една 
религия и страна получават вдъхновението си от единия Източник, от 
Всемогъщия.
  ***
Както човек може да се изкачи на покрива на една къща по дървена 
стълба, по бамбуково стъбло или по стълбището — а също и по много 
други начини — така и пътищата, по които може да бъде достигнат Бог, 
са различни. Всяка религия в света е един от пътищата, по които Бог 
може да бъде достигнат.

Няма коментари:

Публикуване на коментар