вторник, 31 май 2016 г.

Знакът на Антихриста
Най-дискутираната книга в Библията е последната на Новия Завет и на цялото Свещено Писание – „Откровение”-то на ап. Йоан Богослов (от гр. „Апокалипсис”). Дълги и мъчителни спорове са предхождали включването ѝ в крайна сметка в каноническия сборник на Библията – такава, каквато я познаваме днес. Тя е и единствената книга с пророческо съдържание в целия Нов Завет. Написана е от любимия ученик на Спасителя по време на заточението му на остров Патмос, продиктувана от Духа на самия Христос.
Един от най-любопитните персонажи в книга „Откровение” е този на Антихриста. Той е представен под образа на змей или звяр със седем глави и десет рога (Откр. 12:3; 13:1).
Ще бъде конкретна историческа личност, според църковното предание – от коляното на Дан; ще се превъзнася над всичко земно и ще се обяви за бог. Явяването му на обществената сцена ще предшества Второто идване на Христос като всеобщ Съдия. Ще притежава редица свръхсетивни дарби и така ще увлече мнозина след себе си. Дори и светиите не ще могат да се опълчат против него. Властта му над съзнанията на хората ще бъде кратка, но съдбоносна за тези, които решат да го последват. Антихристът не е самият Сатана, а негов пратеник.
Прелъстените от него ще се съгласят да носят неговия знак върху тялото си: „И той ще направи, щото на всички – малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби – да се даде белег на дясната им ръка или на челата им, та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя белег или името на звяра, или числото на името му” (Откр. 13:16-17). Тук става дума не за символичен знак или белег, а за такъв със съвсем материален характер, който те белязва като слуга на Лукавия и не можеш да го изличиш по никакъв начин. Поставянето на белега на дясната ръка или на челото не ви ли говори за нещо познато? Доскоро само по филмите, а напоследък и в самата ни действителност такива белези започнаха да се превръщат в реалност. Сигурно се досещате, че имам пред вид електронните чипове, които някои хора се съгласяват да им бъдат поставени по една или друга причина. Поставени от кого? – От „доброжелатели”, естествено. От съзнателни или несъзнателни изпълнителя на волята на дявола. Те свирят на една особено деликатна струна в човешката душа – инстинкта за самосъхранение. Обещават сигурност – лекарство против страха за собствения живот. И някои се хващат на въдицата. Разменят свободата си срещу илюзията на измамната подсигуреност. Чипът ти обещава, че винаги, по всяко време и на всяко място ще бъдеш под наблюдение. Каквото и да ти се случи, неговият сигнал ще достигне незабавно до оня, който ти го е поставил, и той ще реагира мигновено. Ако си болен от тежко заболяване, сигналът ще доведе до теб екип на бърза помощ. Ако си попаднал в беда, друг екип ще се отзове на повика ти. И ще бъдеш спасен. Звучи примамливо, нали?
Въпросът е каква цена сме готови да заплатим за тази „услуга”. Вече я посочихме по-горе – продаваме личната си свобода и независимост (доколкото все още ги има в  съвременното общество) и купуваме  срещу тях троха спокойствие и сигурност. Как мислите, справедлива ли е тази замяна?
Колкото и да ни се струва невероятно, колкото и да не ни се иска да го приемем, Антихристът – или най-малкото негови верни последователи – вече е сред нас и поставя своя знак по телата ни. Ние, човеците, сме същества със свободна воля и той не може насила да ни принуди да го сторим. Но е в състояние така да ни представи жизнената ситуация, така да ни прилъже, че да се съгласим на това, което ни предлага. Повярвайте ми, целта му ни най-малко не е нашата сигурност и душевен мир. Единствената му цел е да ни пороби, да ни завладее под маската на фалшива загриженост и с помощта на последната дума на техниката.
Когато дойде вашият ред за чипа на Антихриста, надявам се да ви свари подготвени за единственото правилно решение.
Свободата е от Бога, а робството – от дявола. Изборът е ваш.


Константин Златев

Няма коментари:

Публикуване на коментар