сряда, 20 април 2016 г.

Планината и здравето(Размисъл върху беседата на Учителя Беинса Дуно „Енергиите на планината – практически правила” от книгата „Разговорите при Седемте рилски езера”)


След Паневритмията при второто от Седемте рилски езера братята и сестрите са насядали около своя Учител. Утринните мъгли и росата оставят своя отпечатък под формата на безброй кристални капчици върху хора, треви и камъни. В един миг цялата Жива Разумна Природа стаява дъха си, за да чуе по-ясно Словото на великия Посветен. И то не закъснява да огласи величествените рилски простори...

 Вътрешният барометър:

- Човек има един съвършен барометър за времето. Например, ако ви боли вратът, коляното или кръстът, това показва какво ще бъде времето – дали ще има град, дъжд, сняг, ветрове. После, по това може да узнаете разните течения. Малцина могат да разполагат с този деликатен инструмент. Много скъпо струва поддържането му.


Човешкото тяло като съвкупност от органи и системи е формирано така, че да откликва на промените в метеорологичните условия. Неслучайно Учителят Беинса Дуно го нарича „съвършен барометър на времето”, т.е. климатичните промени намират винаги точен отзвук в човешката биология и физиология. Основата на тази взаимовръзка лежи в единството на Всемирния живот – всички елементи на Цялото са едно на невидимо, духовно равнище. Така че измененията в един от тези елементи – в случая метеорологичното време, се отразяват на всички останали, включително човешката биоструктура. Този „деликатен инструмент” – тялото, обаче изисква внимателна и постоянна поддръжка, сиреч грижа за здравето и оптималното му функциониране. Предпоставка за изпълнение на това изискване е природосъобразният начин на живот, издигнат в култ в Бялото братство – ала култ в най-добрия смисъл на думата. Самият духовен Учител на Братството е оставил след себе си хиляди съвети, рецепти и препоръки, които – ако бъдат спазвани – осигуряват отлично телесно и душевно здраве.

- Нервните хора са много чувствителни. Те чувстват влагата, депресията, която съществува, и са неразположени. Когато нервният е неразположен, времето ще се промени. Когато такъв човек се сърди, не трябва да го осъждаме – депресия има отвътре. Той показва, че такова ще бъде времето и отвън. Също така и когато се радва, това показва, че отвън времето ще бъде хубаво.

Очевидно е от тези думи на великия Учител, че можем да наблюдаваме поведението на нервните хора и от него да извличаме съответни изводи за метеорологичните условия и промени. Причината за подобна чувствителност на тези хора е твърде сниженият праг на нервни дразнения, които се влияят от климатичните процеси и по своеобразен начин ги отразяват в настроението и действията им. Опитното око на окултния ученик ще бъде нащрек и за тези фини детайли на човешката изява, за да извлече от тях полезно познание.

- Има и други признаци. Да кажем, че е топло, но вечерно време вие усещате, че пръстите на краката ви почват да изстиват. Няма студ. Топло е, но чувствате студ на пръстите си. Това показва, че времето ще се развали. Обратно, има 20 градуса студ, но вечер, като си лягате, ако сте чувствителни, усещате топлина в пръстите на краката си. Това показва, че времето ще се подобри.

Не е задължително човек да спада към групата на т.нар. нервни хора, за да бъде прецизен метеоролог. Достатъчно е точното самонаблюдение и извеждането на правилни заключения от него. Този вътрешен барометър е от особена важност при престой в планината или при възникнали екстремни климатични явления. Учителят на Новото време предлага на своите слушатели прости и ясни примери с цел да изостри вниманието им към езика на собственото им тяло.

 Контакт със земята:

- Краката са много чувствителни. И затова човек трябва да ходи бос известно време, за да възприема теченията, които идат от земята. Но не трябва да ходи много време бос, за да не загрубеят краката. Сега хората, с тези обуща на краката, изгубват чувствителността си.

Установено е научно, че върху ходилата на краката са проектирани всички органи и системи на човешкото тяло. При натиск или масажиране на съответните точки се упражнява благотворно въздействие спрямо конкретния орган или система. Има разработена цяла теория за лечение въз основа на тези знания. Извънредната чувствителност на ходилата предполага и полезността от ходенето бос, особено по трева, сиреч по природен, а не изкуствен терен. Така се получава естествен масаж на всички части от тялото, проектирани върху ходилата. В градовете сме изгубили тази безценна придобивка и би трябвало да се опитваме да наваксваме пропуснатото – поне през лятото, сред природата. Една разходка бос по тучна ливада под лъчите на пролетното или неизгарящо лятно слънце е несравнимо по-здравословна от дни и седмици, прекарани в задушните зали за фитнес.

- В града, в праха не считам за добро да се ходи бос. В града трябва да ходите обути и никога боси. Като излезете в природата, може да ходите боси по тревата 2-3 часа, за да стане обмяна между енергиите на земята и вашите. Земята ще ви предаде нещо и ще приеме нещо от вас. Събуйте си обущата, измийте си краката. Даже три пъти на ден може да правите това.

Едно от най-неприятните последствия от живота ни в огромните струпвания на каменни грамади, мръсотия, шум и навалица, които наричаме „градове”, е липсата на обмяна на енергии със Земята. Тя е нашата прародителка и с майчина грижовност ни предоставя всичко необходимо за пълноценно съществуване. Поели кривите пътеки на една цивилизация, загърбила духовния потенциал на човека в името на удобствата, които предоставят технологиите – включително за сметка на хищническата употреба на природните ресурси, ние, хората, отдавна сме загубили връзката си с нея. Първостепенна задача на Новата планетарна култура на шестата подраса на Петата коренна раса е да възстанови живото общуване между човека и неговата космическа Майка – планетата Земя с нейната природна среда.

- Като пасат трева – устата на тревопасните животни е антена, – те влизат във връзка със земните енергии, дават и вземат. А човек като ходи, влиза във връзка с тези енергии чрез краката си. За да бъде човек в нормално състояние, трябва да гледа краката му да са топли. Ако са студени, трябва да ги стопли. На влажно място не трябва да се ходи бос, но по суха трева или по нагорещени камъни. Дето камъните са остри, там човек трябва да е обут.

Четириногите животни не носят обувки и обмяната им със земните енергии протича спонтанно и цялостно. Учителят Беинса Дуно припомня и старото правило, че краката ни винаги следва да бъдат топли. А ако не са, незабавно сме длъжни да вземем мерки и да ги затоплим. Краката са връзката ни с родната планета и нейните енергийни потоци. Ако са в изрядно състояние, и енергийната взаимовръзка ще бъде налице. Взаимовръзка е, понеже не само приемаме енергии, но и отдаваме такива. Този енергиен обмен с Майката Земя е част от всемирния кръговрат на енергиите, елемент от който е и човекът. Разумното участие в тези процеси е една от съществените гаранции за нашето телесно здраве.

 Промени във времето:

- Когато времето ще се развали, хората са недоволни, кисели, понеже има голяма промяна, свиване в капилярите. Когато има подобрение на времето, в капилярите има разширение и хората са разположени, весели.

Учителят Беинса Дуно предлага чисто физиологическо обяснение за промените в настроението на хората, предизвикани от климатичните изменения. Тези негови думи хвърлят светлина и върху една психологическа зависимост – защо наричаме дадено време „лошо”, а друго – „добро”? По простата причина, че то подобрява или влошава настроението и самочувствието ни. А и на физиологическо равнище въздейства пряко върху тонуса и здравословното ни състояние.

- Явяването на бодежи в рамената, на гърба, в краката и пр. пак е свързано с метеорологическите промени. Това означава разваляне на времето. И може да се знае каква метеорологическа промяна означава според това в кой орган е болката. Болките в зъбите са свързани с резките промени на времето.

Промените във времето – независимо дали ги оценяваме като положителни или отрицателни – като правило се отразяват в конкретни части или органи на тялото. Именно съдейки по изменението във функциите на тези части или органи, бихме могли с определена точност да предскажем и климатичните изменения. В някои от случаите тялото реагира по-остро – при по-резки метеорологични въздействия, както е в посочения от Учителя Беинса Дуно пример с болки в зъбите. Общото правило е, че телесната ни структура и физиологията ни реагират на промените във времето, а във всяка конкретна ситуация това правило придобива специфично изражение.

- Онзи, който разбира астрология, ще гледа в какво положение се намират планетите и по това ще познае промяната на времето. Пръстите са свързани с планетите и по промените в пръстите може да се познае какви промени, какви положения имат планетите на небето. Някой път този или онзи пръст ще ви заболи, например показалецът, средният пръст ще трепне, ще усетите бодежи или болка. Това е свързано все с планетни влияния. И от пръстите си можете да предскажете явленията. И ако вашите предсказания се сбъдват, това е вече наука.

Великият Посветен на България и планетата Земя разкрива любопитната и логически доказуема връзка между:
1)      Положенията на планетите от Слънчевата система и климатичните промени;
2)      Влиянията на планетите върху пръстите от човешката ръка, които също могат да бъдат използвани в метеорологичните прогнози.
 В първия случай проблемът е свързан с енергийните потоци, които протичат от планетите от Слънчевото семейство към Земята. Някои от тези потоци биха могли да бъдат проследявани и изучавани и по пътя на традиционната наука.
Във втория случай сме в състояние да прилагаме знанията си от областта на хиромантията, която ни изяснява кой от пръстите на ръцете с коя планета е свързан и как този пръст реагира на енергийните въздействия, протичащи от съответната планета към нашата.
Ако използваме знанията си целесъобразно и съставяме достоверни метеорологически прогнози, значи сме превърнали езотеричното познание в обективна наука.

 Космически течения:

- Има течения от планетите към Слънцето и от Слънцето към планетите. Тези две течения минават през човека. А това течение, което иде от Слънцето, трябва да го схванем и да приемем живота. После трябва да се разбере и другото течение, което иде от планетите, минава през Земята и отива към Слънцето. Трябва да се знае през кои дни тези течения действат – има дни, когато се очакват тези приливи в Природата.

Учителят Беинса Дуно изтъква наличието на две главни групи космически течения:
а) от планетите към Слънцето – това течение преминава през Земята и се устремява към звездното ни светило; в случая нашата планета служи като трансформатор на космически енергии, предназначени да отразяват получената от Слънцето първична енергия и преработена да я връщат към него; това е един от пътищата за осъществяване на съвкупния енергиен обмен в нашата звездна система;
б) от Слънцето към планетите – това течение е източник на целия живот в Слънчевата система; неговият извор на духовно равнище е Слънчевият Логос – Създателят и Върховният Властелин на слънчевото семейство; без изпращаната непрестанно живителна енергия от Слънчевия Логос никаква форма на живот в нашата звездна система – нито материална, нито нематериална – не би била възможна.
Двете групи разнопосочни космически течения се кръстосват в човека като същество с две природи – телесна и душевна, като дух, проявен в материална форма. Докосналият се до Божествената Истина индивид съумява да проследява, да усвоява, да акумулира и да пренасочва при необходимост тези енергийни потоци както за целите на личната си еволюция, така и за Общото благо.

- Но една наука трябва да се разбира. Щом не се разбира, тя става суеверие. Фатализъм няма в Природата. В Природата има разумност.

Мировият Учител отново употребява понятието „наука”, имайки пред вид обективното енергийно взаимодействие на всички нива във Вселената, включително и в Слънчевата система. Взаимодействие, в което пълноценно участие са призвани да вземат и всички разумни същества. Той говори за наука именно в този смисъл, разграничавайки термина по съдържание от неговия антипод „суеверие” (сиреч суетна, необоснована вяра, нямаща нищо общо с фактите и Истината). Фатализмът е плод на неразбиране на космическите закони, на невежество и залитане към преувеличаване на външните явления за сметка на вътрешния им смисъл. Живата Разумна Природа не търпи никакъв фатализъм; тя е форма на проявление на Божията Любов, Мъдрост и Истина и именно тях отразява във великото си многообразие и целесъобразност.

 Човешката мисъл и времето:

- Човек със своите мисли до известна степен упражнява влияние върху времето. Известни мисли на множество хора могат да причинят депресия. Ако десет милиона хора имат известен род мисли, те са като динамо, действат като мощна сила.

Човешката мисъл има своя първоизточник в мисълта на Бога и притежава като потенциал колосална сила. Колективната мисъл на голяма група хора е в състояние да повлияе не само върху метеорологичните условия, но дори и върху обекти от материално естество. Ако човечеството като цяло промени радикално своя начин на мислене, това би довело автоматично до огромна крачка напред в духовното развитие на човешкия род, а и на планетата ни с всички нейни природни царства. В различни държави правителствени институции, най-вече тайните служби, издирват хора-феномени с мощна и целенасочена мисловна дейност и ги използват за експерименти, главно с военно предназначение. Обществена тайна са случаи    , при които такива неформални групи хора с екстрасензорни способности са спирали урагани, океански приливи и дори цунами, пренасочвали са цели въздушни потоци и са променяли до неузнаваемост климатичната картина върху отделни райони от земното кълбо. Когато тази невъобразимо могъща сила на колективната човешка мисъл бъде освободена от веригите на користните кроежи на войнолюбците и бъде впрегната на работа за мирни, съзидателни цели, тогава земната общност на разума ще изкачи важно стъпало в своето космическо израстване.

Константин Златев

Няма коментари:

Публикуване на коментар