неделя, 19 април 2015 г.

Любовта е единствената реалност (Размисъл върху беседата на Учителя Беинса Дуно „Досег с реалността” от книгата „Разговорите при Седемте рилски езера”) (продължение)

 Новата форма на Любовта:

- ... Трябва да дойдеш до новата форма на Любовта – Любов без външен стимул.

Новата форма на Любовта е именно Божествената – същата, за която великите Посветени са проповядвали на своите ученици в тайните школи на Мъдростта от древността до наши дни. Същата, която Христос завеща на Своите следовници. Същата, която Учителят Беинса Дуно положи като основа за изграждането на Новата планетарна култура на шестата подраса към Петата коренна раса – културата на Любовта в нейното висше проявление.

 Тайната Любов:

- Към когото и да е отправена Любовта ви, тя трябва да бъде скрита от погледите на хората. Любовта е нежна фиданка, която бурите могат да осакатят.

Започнем ли да бием барабан за любовта си, значи я обричаме на неизбежно опошляване. Истинската Любов не бива да бъде излагана на показ – тя не е стока за продан или накит, с който да предизвикваме завистта на онези, които го нямат. Великата Любов се ражда в сърцето и душата и там трябва да си остане – в скришната стаичка на висшето човешко „аз”. Бурите, които осакатяват нежната фиданка на Любовта, са рожба на нашето несъвършенство, на погрешните ни разбирания за нея, на лошите погледи и лицемерните думи, с които ни обсипват всякакви „доброжелатели”.

- Най-хубавата Любов е тази, за която хората не знаят. Ти да знаеш и Бог да знае, а хората да не знаят.

Обичаш ли, Любовта ти нека бъде достояние само на теб и на Бога.

 Безответна Любов:

Бог е основата на живота като Любов. Затова като обичаш, недей държа сметка дали те обичат.

Любовта сама по себе си е висша ценност. Ако бъде споделена – чудесно, но и ако остане само твоя, без отклик от страна на възлюбения, тя не губи нищо. В оцеляването и поддържането на безответната Любов се крие могъща духовна сила. Та вижте Бога – колцина отговарят на Неговата Любов към всичко сътворено?! И въпреки това Той не престава да я раздава, без да държи сметка дали е споделена, или не.


 Любов без думи:

 - Аз за Любовта си никога не съм говорил. То е най-свещеното нещо в света. Когато обичате някого, не му говорете за Любовта си. Който много говори за Любовта си, той ще бъде поставен на изпитание, което едва може да издържи.

За Любовта си говори само неразумният. Той хвърля бисерите си на свинете, а после се чуди защо те ги стъпкват и се обръщат към него, за да го смажат. Който люби истински, по Божествен начин, той никога не продумва и дума за своето свято чувство.
Понякога сме изкушени да споделим Любовта си със съществото, което я е породило. Ако го сторим, поемаме риска нашата Любов да бъде подложена на изпит, който едва ли бихме могли да издържим. А това означава и гибел за самата Любов... Нека винаги преди да говорим за нея, първо да помислим дали си заслужава да я излагаме на такава опасност.

- В Любовта има един велик закон: ако ти си позволиш да споменеш на някоя жива душа, че я обичаш, и с това я ограничиш, ти си изгубил вече всичката Любов.

Законът, който формулира Учителят Беинса Дуно, е безпощаден, но точен и справедлив. За неговото действие, в което няма изключения, съдим по нашия собствен житейски опит: хората непрекъснато се обясняват помежду си в любов, която се оказва нетрайна като лятна омара или (колкото и грубо да звучи това сравнение) като сапунен мехур. Колкото повече говорим за чувствата си, толкова по-високи бариери издигаме пред тяхното осъществяване, пред пълнотата на тяхното изживяване.
Истинската Любов е без думи. Тя не се нуждае от обяснения и романтични тиради. Тя просто е.

- Докато хората не знаят, че аз ги любя, това е Любов. Ще ви дам едно правило: за своята Любов не говорете никога нищо. ... Прояви Любовта си, без да казваш на човека, че го обичаш.

Проявената Божествена Любов е онази, към която се стреми пробудената душа. Без жарки слова, без гръмки обещания, без сваляне на звезди от небето тя стопля сърцето на любимия, извисява го към просторите на най-светлите и пречистени чувства. Има толкова много начини да проявим Любовта си! И бъдете сигурни, че ако го вършим с чисто сърце и неподправена искреност, няма да останем незабелязани.
Всеки жест на Любов има своята непреходна стойност. Защото:

- Любовта е това, което не умира!

       Ако ти си станал достоен за Божествената Любов, ти също никога няма да умреш. Само в Любовта на Създателя ще откриеш своето безсмъртие и ще го преживееш в светлината на Неговото непомръкващо сияние.

Няма коментари:

Публикуване на коментар