вторник, 13 януари 2015 г.

Връзката с Бога

(Размисъл върху беседата на Учителя Беинса Дуно „Божествената връзка” от книгата „Разговорите при Седемте рилски езера”)

      
         Има един глас, който звучи непрестанно в душата ни, но далеч не винаги успяваме да го доловим. Това е тихият глас на Онзи, Който ни е сътворил и е предначертал пътя ни в Битието. Когато се настроим на Неговата вълнà, сиреч когато живеем в съзвучие с Неговите закони, тогава този глас е ясен и звучен и няма как да го сбъркаме с никой друг под небето. Той заявява за вечното присъствие в нашето най-дълбоко „аз” на Създателя и ни води по всички житейски пътеки към крайната цел на нашето съществуване. Той ни разкрива богатството на Всемирния живот и нашето място в него. Той разгръща завесата пред мистерията на нашето предназначение и ни изпълва с увереност, че имаме сили да изпълним Божия план за Космоса и за нас самите.

 - Ти си болен. Бог отвътре ти казва: „Не бой се. След една седмица ще оздравееш.” Искаш да учиш, но нямаш средства. Бог ти казва отвътре: „Не бой се. Ще се оправят работите.” Музикант си, обезсърчиш се. Божественото ти казва отвътре: „Не бой се, не се обезсърчавай.”
 Какъвто и проблем да възникне, Бог може да го разреши. И то по най-добрия за теб начин. Важното е да не губиш упование в Неговия постоянен Промисъл за теб. Той повече от всеки друг е наясно с твоите потребности и ще ги удовлетвори в точния момент, по най-подходящия начин.
 - Бог е, Който говори в нас, но трябва да имаме беззаветна Любов. Има Един в света, Който може да вземе участие във вашия живот. Той е с вас при всички положения на живота ви.
 Ти никога не си сам! Дори и да си изоставен от всички, Бог винаги е с теб. Най-пряката стълба, по която да се изкачиш до Него, е Любовта. Самият Той е Любов и затова, когато вибрираш на вълнàта на Любовта, ти ставаш едно с Него. Тогава всички препятствия отпадат сякаш автоматично от пътя ти и няма нищо, което да не можеш да сториш – с помощта на Бога, потопен в Неговата Любов.
 Щом имаме вяра в Бога, в Неговото неизменно присъствие в живота ни, никакви противоречия и изпитания не биха могли да ни сломят. Вярата, че Бог се проявява във всичко, което възприемаме като добро или зло, ни окриля да издържим и най-трудните изпити в земното училище. „Дъното на ада” – това са най-тежките моменти в битието ни, когато ни изпълва усещането, че настъпва краят на всичко, че сме загубени. Именно тогава с най-отчетлива мощ се изявява Любовта на Всевишния към Неговите чеда. Именно тогава те Го познават като всемъдър и вселюбящ и се прекланят пред величието на Неговия творчески замисъл. В най-изпепеляващата болка Бог се открива като Спасител, Който със сигурна ръка ни превежда по тънкия като косъм мост над бездната и ни оставя треперещи и без дъх от другата страна.
Най-важното е да дадем възможност на Бога да се прояви чрез нас. Да станем Негови проводници, служители, изпълнители на Волята Му. За останалото сам Той има грижата.

Знанието е сила, която разтваря всички врати, ако е подчинена на импулса за творене на добро. А добро можем да създаваме, само ако сме изпълнени с Любов. Сътвореното без Любов не може да бъде добро, а само негова имитация.
Любовта към Бога е ключът към всички тайни на Вселената, към всички духовни постижения. Когато обикнем творението с Любовта на Твореца, тогава ще станем Равнобожествени и ще творим редом с Него.
Съмнението разрушава крехката връзка със Създателя. Да се съмняваш, означава, че си загърбил вярата в Бога и си я заменил със страха да не изгубиш своите илюзорни притежания. Тогава си най-далеч от Истината.
 Творческата дейност на Бога, в резултат от която се ражда Космосът, цялото творение, е върховна Негова саможертва пред олтара на собственото Му абсолютно съвършенство. Той твори, не за да се усъвършенства или обогатява – сам обладател на върховното съвършенство и на цялото всемирно богатство, понеже всичко принадлежи Нему, – а за да предостави шанса на творенията да постигнат самия Него, да се съединят с Него. Бог се принася в жертва за нас, за да станем едно с Него.
Всяка жертва, която правим с благороден мотив, ни доближава до Бога и ни позволява да Го проявим по един красив и неповторим начин.
 Осъзнаването, че Бог незримо и неспирно присъства в нас, е неугасващ фар в океана на Всемирния живот. Няма кътче от Вселената, което този фар да не огрява с брилянтните лъчи на Любовта, Мъдростта и Истината. Да знаеш, че Бог е винаги с теб и в теб, е равносилно на най-мощната подкрепа по всички пътища на твоето земно съществуване. Тази вътрешна увереност те води неуморно към върховете на духовно-нравственото усъвършенстване, тя те мотивира да бъдеш този, който Бог очаква от теб да бъдеш.
Идеята, че Бог е твоето второ „аз” или, по-точно, твоето най-скрито, най-дълбоко „аз”, е основна движеща сила и гаранция – ако бъде осъществена като потенциал, – че ти си призван да бъдеш Негов син и съработник на всички равнища на творческата Му изява.
 - За Бога казвате, че е Абсолютен, Всемъдър, Всезнаещ и прочие. Добре, но ще ви кажа: какво ви ползва, че знаете тези неща, а пък сте болен? Но ако имате връзка с Първичната Причина, ръката ви, очите ви, сърцето ви ще бъдат здрави, животът ще се проявява правилно у вас. И тогава ще схващате живота в неговата целокупност, от най-малките явления до най-големите.
 Идеята за Бога сама по себе си таи нечувано могъщество, неизчерпаема творческа енергия. Те обаче могат да бъдат приведени в действие единствено чрез връзката с Всевишния. Идеята за Бога е творческият заряд, който – ако бъде възпламенен – разгаря огъня на пресътворението и ражда нови светове.
Идеята за Бога и за Неговото присъствие в нашия живот се превръща от увереност в реалност само посредством пълноценното общуване с Него.
 - Които съзнават, че Бог действа в света, ходят във виделината. А които не съзнават това, нямат още тази виделина.
Виделината – светлината на Духа, огрява пътя само на пробудените души. На онези, които съзират зад всеки факт, зад всяко явление, зад всяко действие Божията Премъдрост и Промисъл. Останалите се движат в мрака на собственото си невежество и опипом търсят отговори на въпроси, които могат да бъдат открити само от просветленото съзнание.
- Божественото слиза периодически, за да ни помогне, като възстанови нарушената хармония. Сега сме в такава епоха.
Еволюционните вълни навлизат с определена цикличност на различните нива в Битието и носят на крилете си ветровете на обновлението. Те възстановяват „нарушената хармония”, т.е. възстановяват синхронизираното действие на космическите закони и Божествената Правда за всички същества. Главната мисия на еволюционните вълни е осъществяването на Божия план за конкретната област от Вселената или за Вселената като цяло. Действието им е подчинено на V херметически принцип – този за ритъма.
Планетата Земя и Слънчевата система са навлезли именно в такъв период от време, който вещае радикални и глобални промени за всички природни и надприродни царства. Промените са в ход и ние, разумните същества, наречени „хора”, сме не просто наблюдатели, а активни участници в процесите на преобразуването на всичко съществуващо.
Учителят Беинса Дуно определя настъпването на настоящата еволюционна трансформация като помощ от страна на Божествения свят. И това безспорно е така. Но явлението има две страни:
1) Еволюционната вълна, както вече бе отбелязано по-горе, настъпва циклично, под въздействието на обективни космически закони. Тя не може да бъде нито спряна, нито деформирана, нито отклонена, понеже енергиите на промяната, които носи, са неотразими като мощ и целенасоченост. В случая едва ли бихме могли да говорим за помощ, а по-скоро – за обективния, безпристрастен ход на Всемирното развитие.
2) Еволюционната вълна действително ни помага да преодолеем: изоставането ни в някои области на общественото развитие; антагонистичните противоречия, в които сме се оплели като цивилизация; пропуските в индивидуалното и колективно духовно израстване; раните и разрушенията, които сме нанесли на Майката Земя, и т.н. Под напора на обективния ход на еволюционното развитие всички наши недъзи, недостатъци и слабости се стапят, претопяват се в огъня на космическото обновление – Агни, и се трансформират в качества и добродетели, с които можем да продължим напред своето вълнуващо пътешествие в други светове и сфери на всемирната необятност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар