понеделник, 24 февруари 2020 г.

Сънищата- духовен ракурс

1. Сънищата от гледна точка на съвременната наука:

Човешкият живот преминава в две основни фази: будно състояние и сън. Втората от тях – сънят, заема около една трета от времето, което прекарваме в плът на тази планета. Съвременната наука все още не е изяснила напълно същността, произхода и причините за сънищата. Главната пречка за това е, че тя е подчинена на материалистическия мироглед, който ограничава предмета ѝ на изследване до физическата действителност и до действието на петте сетива: зрение, слух, обоняние, вкус и осезание (дактилност). В някои научни среди е възприето названието „онирология”, което означава „наука за сънищата”. На практика, обаче, такава наука няма. Има само отделни знания за сънищата, които не могат да бъдат обединени в стройна теория, обясняваща из основи всичко, свързано с това така важно за човека явление.

Сънищата са област на изследване, с която се занимават физиологията, психологията и психиатрията. Сънуването се определя в съвременната наука като второ състояние на съня или трето състояние на човешкото съществуване наред със съня и бодърствуването. Това трето състояние бива назовавано по различен начин: сън Б.О.Д. (бързи очни движе­ния), (REM – от англ. Rapid Eyes Movements), сън с бързи вълни (С.Б.В.), състояние Д от „десинхронизация“, „drеаm“ (съновидение) според Хартман, тъй като тогава се появяват сънищата, или парадоксален сън според Жуве. При будуване мозъкът излъчва алфа-вълни с честота около 10 херца. В първия стадий на съня алфа-ритъмът затихва; човек се унася и навлиза в лек сън. Във втория стадий сънят е по-дълбок, но все още може да бъде прекъснат от лек шум. В третия стадий се осъществява преходът към дълбок сън; мозъкът излъчва делта-вълни с ниска честота – от 0,5 до 3 херца. Четвъртият стадий е на същинския дълбок сън с бавни делта-вълни с честота между 0,5 и 1 херц; само силен външен дразнител може да промени това състояние. Следващият стадий е на т.нар. парадоксална фаза: дълбокият сън прекъсва; настъпват Б.О.Д.; това е стадият на сънуването, придружено със свиване на лицето, гримаси, контракция на мускулите на ларинкса, на пръстите, краката или на средното ухо.
Съвременната наука разкрива, че докато спим, мозъците ни не са по-малко активни – просто са активни по различен начин. В един пълноценен нощен сън преминаваме по три или четири пъти през няколко етапа на съня, всеки с различно качество и цел. Будният мозък е оптимизиран за събирането на външни стимули, а спящият – за затвърждаване на събраната информация. Тоест нощем ние превключваме от записване към редактиране – промяна, която може да бъде измерена на молекулярно ниво. Ние не просто механично подреждаме мислите си – спящият мозък активно определя кои спомени да запази и кои да изхвърли. Различните стадии на сънуването могат да бъдет проследявани с помощта на електроенцефалограф.
Всички тези сведения, които ни предоставя материалистическата наука в нашата епоха, представляват точно, но ограничено описание на явлението «сънуване». Точно, тъй като резултатите от наблюденията и анализа с научни средства и апаратура не бива да бъдат оспорвани. Ограничено, защото не предлага отговор на най-важния въпрос: каква е ролята на сънуването за вътрешния, духовния живот на човека? Оказва се, че то, сънуването, не е просто почивка за тялото ни, а сложен процес на взаимодействие между нашата духовна същност и сфери от невидимата вселена.

2. Сънищата от позициите на духовно-езотеричното познание. Видове сънища:

Мозъкът на човека действително играе съществена роля в сънуването, но той не поражда сънищата, той е само техен проводник. Сънищата са плод на невидимите тела на човека, на общуването между тях и онази реалност, която – поне засега – е недостъпна за нашите физически сетива. При сънуването астралното тяло на човека (тялото на чувствата, желанията, страстите и емоциите) се отделя от физическото тяло и пътешества из различни зони на астралното поле. Фазата на сънуването, на парадоксалния сън като правило протича именно на астрално равнище. Фазата на дълбокия сън без сънища може да достигне до менталното поле (полето на конкретния ум). Според посветените в духовно-езотеричното познание сънищата са свързани с движението на планетите, но най-вече с Луната. Тя, както е известно, оказва значително въздействие върху редица планетарни процеси, включително приливите и отливите на световния океан. В духовен аспект Луната е свързана с женската полярност на Битието (Ин в китайската философско-езотерична лексика) и съответства като вибрация на деня понеделник от седмицата, на зеления цвят и на нотата «фа» от музикалната гама.
Във фазата на активния сън астралното тяло на човека преминава през множество области на астралния свят, среща се и контактува с местни същества и същности, обменя с тях мисли, впечатления, опитности. Астралното тяло като носител на съзнанието ръководи тези контакти независимо от будното съзнание на човека. Някои от сънищата са особено ярки, дори оцветени в богата гама, което съответства на конкретно астрално преживяване. Сънищата не са подчинени на будното съзнание, а на по-висши негови носители. Освен чисто физиологическата си функция за отдих и възстановяване на материалното тяло те носят белега на духовни процеси за обмяна на идеи, енергия и впечатления.
Съществува и пряка връзка между сънищата и функциите на жлезата с вътрешна секреция, наречена епифиза или пинеална жлеза, която отговаря за нашата връзка с духовния свят. Нейната проекция в тялото на човека е в средата на челото и отговаря на т.нар. «трето око» или шестата чакра Аджна. Тази дълбоко мистична връзка е обусловена от духовната роля на сънищата.
От духовно-езотерична гледна точка различаваме следните видове сънища:
а) телепатични:
Телепатията представлява пряка връзка между съзнанията на двама души чрез силата на мисълта. Тъй като тя се явява предаване и приемане на мисли, я наричат още «четене на мисли». В сънищата телепатията се изразява чрез спонтанно предаване или приемане на послания от други хора (въплътени или развъплътени), от съзнанията на други същества или същности, които послания в ролята си на външен стимул предизвикват появата на различни сцени и преживявания. Лабораторни опити доказват, че телепатичните връзки биват по-лесно установявани по време на сън, отколкото в будно състояние.
б) кошмари:
Понякога сънищата ни попадат под влиянието на негативни мисли, излъчени от други хора или същества, както и под въздействието на отрицателни енергийни потоци, насочени срещу нас. Така се раждат кошмарите, които някои отъждествяват с нападения на зли духове. В някои случаи кошмари могат да бъдат предизвикани от неприятно събитие, преживяно в будно състояние, което съзнанието ни преработва по време на сънуването и го изразява в конкретна форма. Особено чувствителни към кошмарите са децата, чието съзнание още не е укрепнало и не притежава реални средства за защита против тях.
в) летене насън:
При една анкета 45% от анкетираните заявили, че са изпитвали това чувство поне веднъж, а малцина твърдят, че го правят всяка нощ. В същност не става дума за летене в смисъла, в който го разбираме в материалната действителност, а за стремително придвижване на астралното тяло, създаващо усещането за полет. През 1948 г. една англичанка, чиято дъщеря била емигрирала в Австралия, полетяла насън до къщата на дъщеря си в Бризбейн, където я видяла тежко болна. Когато се събудила, тя позвънила по телефона на дъщеря си, която ѝ потвърдила, че наистина е болна. И което е още по-изумително – самата дъщеря се била събудила през нощта и видяла майка си до леглото. Разбира се, това не било материалното тяло на майка ѝ, а нейната астрална проекция.
г) влюбени от сънищата:
Всички ние си изграждаме образа на мъжа или жената на нашите мечти, но този образ далеч не винаги се материализира в реалния живот. Понякога имаме пророчески сънища за този наш партньор, чиито черти разпознаваме, когато го или я срещнем в плът и кръв. Това би могло да означава, че според нашата програма за даденото земно въплъщение именно той или тя е предопределен(а) да сподели живота си с нас. В сънищата танцът често играе ролята на прелюдия към любовния акт. Жените сънуват много по-често танци и милувки, отколкото мъжете, които са склонни да сънуват интимното общуване по-директно, без заобикалки.
д) сънища, изпълнени с чувство за вина:
Става дума за вина, изпитвана към интимния партньор. Никой не сънува, че прави любов с постоянния си партньор, когато има възможност да го прави в действителност. В замяна на това, ако няма тази възможност, то теорията на Фройд за осъществяването на желанията влиза в действие. Нерядко в съня си правим любов на публични места, което ясно показва, че сънуващият страда от комплекс за вина, който не е непременно от сексуално естество. Сексът в съня може да символизира обикновени или необикновени дейности, които нямат нищо общо със сексуалния акт. Ако сметнем, че даден сексуален сън е буквален, то неговото послание трябва да се съотнесе към нашия живот и към философията ни за интимното общуване между мъжа и жената. Например змиите са известен сексуален символ, но те изразяват прилив на енергия въобще и тъй като сексът е само една от проявите ѝ, контекстът, в който се появява змията, може да ни помогне да определим за каква форма на енергия става въпрос. Следователно змиите могат да символизират амбиция, изкушения, скрити сили, тайни помисли и постъпки, природни сили или способността ни да лекуваме.
е) повтарящи се сънища:
Когато даден сън се повтаря многократно, това означава, че не е било разбрано посланието му. Веднага щом схванем това послание, той престава да ни се явява, защото си е свършил работата. Някои хора имат един и същи сън, който се повтаря още от детство на неравни интервали. Други повтарят съня си в кратки интервали – няколко седмици или месеци. Някои от тези повтарящи се сънища могат да бъдат обяснени с асоциирането на идеи, които се дължат на неправилно класифицирани спомени.
ж) сънищата хитруват:
Често си задаваме въпроса защо сънищата са толкова хитри и находчиви. Отговорът е, че те просто не са такива. Те не съдържат нищо, което ние да не сме заложили в тях, макар и някои от тях да бъдат отприщвани от външни фактори. Сънищата не прикриват, а разкриват. Нашият живот е толкова сложен, че нямаме време да разрешаваме всичките си проблеми, преди да заспим, така че голяма част от времето ни във фазата на сънуването минава в преглед на онова, което не сме имали време или шанса да разрешим.

3. Защита от лоши сънища:

а) психологическа защита:
Налице е проста мисловна техника, която ни осигурява отлична защита срещу нежелателни външни въздействия, в т.ч. и срещу чужди мисли. Тази защита зависи от енергийното поле, обкръжаващо всекиго от нас, създадено от източници на топлина, шумове и електрически импулси, както и от състоянието на личната ни аура. Обикновено сме защитени от съчетанието на всички тези елементи, но когато сме уморени, потиснати или болни, тази бариера става недостатъчна,            за да предотврати зловредните влияния. Целта на това упражнение е да възстановим полето на позитивната енергия около нас.
Започнете практиката непосредствено преди заспиване, след като удобно сте се настанили в леглото, излегнати по гръб, със затворени очи. Вдишайте в два такта и издишайте в три или четири такта, имитирайки така ритъма на дишане при спане. За да отпуснете тялото, се съсредоточете върху краката си и свийте здраво пръсти за една-две секунди, след което ги отпуснете. После леко раздвижете глезените и бавно изпънете пръстите на краката в посока към главата, след което ги отпуснете. Съсредоточете мисълта си върху бедрата и колената, докато почувствате да се отпускат от умората. Сега се концентрирайте върху ръцете, свийте юмруци и ги изпънете. После преминете към гръбнака и го отпуснете, а също и раменете. Постарайте се да усетите силата на гравитацията да ви приковава към леглото като магнит. После насочете мисълта си към лицето и си внушете, че всичките ви бръчки са изчезнали и лицето ви е младо и гладко. Сега всички мускули са отпуснати и сте готови да изпълните простия защитен ритуал. Погледнете през очите на душата си и вижте окръжаващото ви енергийно поле. Представете си го в синя, бяла или златиста светлина, която ви обгръща изцяло като защитна мантия, и почувствайте, че в нея сте в пълна безопасност. Нищо не може да преодолее тази бариера. Със собствената си мисъл сте създали непробиваема за злото преграда.

б) лековити мисли:
Мислите са вид енергия и като всяка форма на енергия те могат да бъдат използвани за добро или за лошо. Негативните мисли предизвикват кошмари и нападения на злонамерени към човека същества или същности. И обратно, положителните мисли биха могли да привлекат в сънищата светли същества, носители на важна за човека информация. Ние, хората, сме много по-възприемчиви към външни въздействия, докато спим, по простата причина, че тогава сме по-малко подвластни на петте си сетива, които завладяват напълно съзнанието ни при събуждане и въобще в будно състояние. Затова стремежът ни би трябвало да е в посока пълноценно използване влиянията на положителните мисли и светлите сили. А когато все пак попаднем под въздействието на отрицателни сили, да се опитаме да извлечем и в този случай някаква поука.
Когато страдаме от някакво заболяване, изцелението ни може да дойде насън под най-разнообразни форми. Някои от тях ни носят практически съвети, които вършат чудеса, когато ги опитаме на дело, и ни убеждават, че сънищата имат за цел единствено да ни помогнат. Понякога човек изпитва усещането, че това е по-скоро нещо преживяно, а не сън, в който сънуващият вижда как духът на лекар, починал преди години, се завръща и идва към леглото му, за да му донесе лековити отвари. На събуждане пациентът неизбежно чувства подобрение, което той отдава на помощта, получена от онзи странен призрак през нощта. Много болници по света имат своите лекуващи призраци и духове-изцелители, най-известният измежду които е Сивата дама на болницата «Св. Томас» в Лондон, който е бил виждан от медицинските сестри и от множество пациенти. Той се грижи за болните, докато спят, и като се събудят, те вече чувстват, че са на път да оздравеят.
От полза е и отправянето на молитва за помощ насън, което на езотеричен език се нарича «инвокация» (призоваване). В отговор на болния могат да се явят същества от сферата на Светлината, които да откликнат на молбата му и да съдействат за излекуването му.


Константин Златев  Няма коментари:

Публикуване на коментар