петък, 17 август 2018 г.

Законът на извора

В езотеричната лексика изворът е символ на безкористно, щедро и всеотдайно себераздаване и готовност за подкрепа на нуждаещите се. Както изворът по своя път не подбира кого и как да напои, а отдава безвъзмездно живителната си влага, така и пробуденият за Божествената Истина човек се раздава на всекиго и на всички, без да търси нищо в замяна.
Законът на извора е закон за великата саможертва в името на един висок идеал – служението на Общото благо. Да дадеш най-доброто от себе си; при това да го дадеш в най-подходящия момент и по най-подходящия начин – това именно означава да изпълняваш закона на извора.
Когато окултният ученик натрупа знания и опитности, негов дълг е да се превърне в извор – да раздава на всички от придобитото, и то така, че всеки да почувства неговата изобилна Любов и стремеж да се раздаде без остатък.
Докато от върховете на планините изворите се спускат надолу като пенливи потоци, те ще напояват всичко по пътя си. Докато ученикът от духовната Школа се учи прилежно и съвестно прилага наученото, неговият живот ще протича под знака на закона на извора. И той ще носи благословение и за себе си, и за всички, до които се е докоснал неговият собствен извор на щедрост, изобилие и себеотдаване.


Константин Златев 

Няма коментари:

Публикуване на коментар