събота, 28 март 2015 г.

ПентаграмПентаграмът е древен духовен символ – една от емблемите на Всемирното Бяло братство. В съвременната епоха е възкресен и представен в пълнотата на своето мистично съдържание от българския духовен Учител с планетарна мисия Петър Дънов (Беинсà Дунò). Пентаграмът осветлява пътя на човешката душа към съвършенството. В частност, той разкрива особеностите на еволюционното развитие на човека в рамките на Петата коренна раса. За първи път Учителят Беинса Дуно дава кратко тълкувание за неговото значение по време на събиране на Синархическата верига през 1910 г.
Петте върха на пентаграма съответстват на пет стъпки или етапа, през които преминава човешката душа в своето еволюционно развитие. Това развитие е свързано с пет планински върха, на които са станали пет значими за духовната история на човечеството събития:
1. Арарат. Ноевият ковчег спира на планината Арарат и оттук се заражда новото, обновено след потопа човечество. Това е връх на спасение. Отговаря на Божествения принцип на Добродетелта.
2. Мория. На този връх библейският патриарх Авраам – родоначалник чрез своето потомство на три световни религии: юдаизъм, християнство и ислям – изявява готовност да пожертва първородния си син Исаак, за да докаже верността си към Бога. Това е връх на саможертвата и отговаря на Божествения принцип на Любовта.
3. Хорив. Този връх от Синайската планина е мястото, където великият пророк и водач на богоизбрания израилски народ Мойсей получава Десетте Божии заповеди, записани на каменни плочи – скрижали, лично от Всевишния. Това е връх на възприемане и прилагане на Божиите закони в живота. Съответства на Божествения принцип на Мъдростта.
4. Тавор. На този връх Христос се преобразява пред трима Свои ученици – апостолите Петър, Яков и Йоан, и им разкрива истинския облик на Своето Божествено естество. Този връх свидетелства за установяването на връзка между човешката душа и Бога, при което тя, душата, се изпълва с решимост да работи за Божието дело на Земята. Отговаря на Божествения принцип на Правдата.
5. Голгота. Върхът в близост до Йерусалим, на който е разпънат на кръст Спасителят Господ Иисус Христос. Това е пример за душата да се научи да се жертва за Общото благо. Отговаря на Божествения принцип на Истината.
Освен на петте водещи космически принципа пентаграмът съответства и на петте физически сетива у човека: зрение, слух, обоняние, осезание и вкус.
Използването на пентаграма датира още от времето на цар Соломон (972-932 г.пр.Хр.), затова и някои го наричат Соломонов знак.
Пентаграмът крие в съдържанието си и в графичното си оформление пътя на човешкото същество от равнището на обикновено, непробудено съзнание, през пробудената душа на окултния ученик, до свръхсъзнанието на Посветения и духовния Учител. Пентаграмът има три основни части или сектори: външен кръг, вътрешен кръг и център. Освен тях съдържа и надписи, символи и букви.
Външният кръг отговаря на материалния свят и илюстрира пътеката на изпитанията на непробудените души. Съдържа пет символа:
а) сабята – представлява силата, която можем да използваме както за добро, така и за зло; ниско и средно еволюиралият човек нерядко си служи с насилие, докато високо еволюиралият се старае да го избягва на всяка цена; свързана е с планетата Марс;
б) чашата – символ на страданието, на горчивата чаша, която всеки от нас следва да изпие, докато придобие необходимата за извисяването на душата му мъдрост; страданието ни напомня, че сме нарушили някой от Божиите закони; свързана е с Луната;
в) книгата – съответства на духовната наука и законите на природата и живота; след като ги изучим, трябва да ги прилагаме, за да не страдаме повече; свързана е с Меркурий;
г) светилникът – представлява човешкия разум, който има за задача да проумее какъв е Божият план за Вселената, планетата Земя и за самия човек; светлината на Божия Промисъл води личността от мрака към светлината на пробуждането и новорождението; свързан е със Слънцето;
д) жезълът – символизира овладяването на Божиите закони и тяхното прилагане в живота, което дава на човека власт да постигне всичко, което желае; свързан е със Сатурн.
Така завършва пътят на светския човек – от най-ниското равнище на съзнанието до подножието на окултното ученичество.
Вътрешният кръг отговаря на духовния свят и разкрива пътеката на посвещенията на пробудените души, на окултните ученици, отдадени изцяло на духовния Път. Съдържа също пет символа или картини, които съответстват на петте Божествени принципа/добродетели:
а) стълба с удобни стъпала, които водят до една врата – път към Истината от Добродетелта (синият лъч на пентаграма); човек влиза през вратата на Добродетелта, откъдето започва пътеката на посвещенията, съпътствани от безброй изпитания – в началото по-леки, но необходими; ученикът постепенно разтваря съзнанието си за Божествената Истина;
б) Христовият Дух – път към Правдата от Истината (зеленият лъч на пентаграма); в своето еволюционно израстване ученикът трябва да достигне до връзка с Духа на Христос; след като възприеме Неговата Истина, Христос ще го ръководи невидимо нататък; човек се научава да бъде правдив към всичко и към всички;
в) стръмен път, водещ до тясна врата – път към Любовта от Правдата (розовият лъч от пентаграма); ученикът се отказва от светския живот и се отдава на служение на Божественото, изпълнен със състрадание към страдащите свои братя и сестри; начало на мистичните изпити, като най-трудният от тях е да възлюбиш врага си;
г) окото – път към Мъдростта от Любовта (жълтият лъч от пентаграма); окото символизира Божествената Мъдрост и Духа на Твореца, Който ни учи как да разбираме Божествените истини; след като ги усвоим, получаваме ключовете на висшето знание и портите на непостижимата Мъдрост се разтварят пред нас;
д) Дървото на Живота – път към Добродетелта от Мъдростта (бял лъч или лъч с цвят на узряло жито); овладял Любовта и Мъдростта, ученикът се изправя пред Дървото на Живота, от което откъсва сладкия плод на Добродетелта; човек се изпълва със съзнанието, че смисълът на живота е в служенето на Бога.
Центърът на пентаграма – обител на Посветените и духовните Учители, Светая Светих на човешкото духовно развитие. Тук целта е сливане с Бога, да станеш едно с Него. Божественият център е илюстриран с две преплетени змии, кръг, кръст и отворен нагоре полукръг. Посветеният преминава през пет изпита, очертани от петте планети или области, с които той е неразривно свързан на Земята: Луната, Меркурий, Венера, Земята и подземното царство. Минаването през центъра на пентаграма бележи пътя на пълното самоотричане – цялостно отдаване на Божието дело, беззаветна служба на Бога и човечеството.
Около пентаграма са нарисувани три букви: В, У и Ж. Това са началните букви на думите „Велико Училище на Живота”. Другото им значение е: В – Вожд и Ръководител в Небето; У – Учител и Спасител; разширено – „Вожд и Учител на Живота”; следователно те съответстват в съвкупност на Христос – Главата, Ръководителя на Всемирното Бяло братство, връзката с Когото е задължителна за постигане на еволюционните ни цели.

Около пентаграма в кръга, в който той е вписан, личи формулата на Учителя Беинса Дуно: „В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа”

Няма коментари:

Публикуване на коментар