събота, 1 февруари 2014 г.

ЗАВЕТЪТ НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА

ЗАВЕТЪТ

НА
ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ

НА

СВЕТЛИНАТА
(Осъвременен вариант на първоначалния текст въз основа на изданието на Библията от 2013 г. – издател: Българско библейско дружество.)
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон.
                                                                    (Гал. 5:22,23)В.  щ.  С.
П.  Р.  н.  Г.  И.  Х.  С.  Б.
15.  август,  Търново
1 9 1 2 г.
Изследвайте Писанията.                          

(Йоан 5:39)

                                                       А всичко, което бе писано
                                                      преди, бе писано за 
                                            наша поука, за да  имаме                                                                                  надежда чрез търпението                                                                                 и чрез утехата от Писанията. (Рим. 15:4)                                                                                                                                     
                                                  
СЛОВО  БОЖИЕ              Откр.19:13

БОГ  Е  ДУХ                     Йоан 4:24

ДУХ  ВЕЧЕН                      Евр. 9:14КОЙТО  ИМА  СЕДЕМТЕ  БОЖИИ

ДУХОВЕ  И  СЕДЕМТЕ  ЗВЕЗДИ...                   Откр. 3:1Светлите                                       Духът на Любовта
    лъчи                                           Духът на Живота
                                                   Духът на Светостта
                                                   Духът на Мъдростта
                                                   Духът на Душата
                                                   Духът на Истината
                                                   Духът на Силата
                                                   Духът на Благодатта
                                                   Духът Христов                                                І Петр.1:11
                                                   Светият Дух                                                          Еф.1:13


Които са седемте Божии духове,
                                             разпратени по цялата земя.                                     Откр. 5:6
                                                 Бъдете съвършени и вие, както
                                             е съвършен вашият небесен Отец.                         Мат.5:48
                                                 За да бъде Божият човек съвър-
                                             шен.                                                                        ІІ Тим.3:17
                                                 Нима не знаете, че вие сте Божий
                                             храм и Божият Дух живее във вас?                     І Кор.3:16
                                                
                                                 Всички ние сме кръстени чрез единия
                                            Дух, за да сме едно тяло.                                      І Кор.12:13
                                                 Има различни дарби, но един и същ
                                            е Духът.                                                                   І Кор.12:4
                                                                                  
                                                 Всичко това идва от действието на
                                              един и същи Дух, Който разпределя на
                                              всеки отделно, както си иска.                            І Кор.12:11

                                                 Стремете се ревностно към
                                              по-съвършени дарби.                                          І Кор.12:31
                                                 Поради великото милосърдие на
                                              нашия Бог. То е за нас светлина,
                                              изгряла от висините.                                             Лука 1:78
                                                 А светлината на слънцето ще е
                                              седморно по-силна, отколкото светли-
                                              ната на седем дни.                                                   Ис.30:26
                                                Той е творецът на Плеядите и Орион.                  Ам. 5:8
                                                 Господ е името Му. Отец на
                                              светлините.                                                                Як.1:17
     
                                    Вдигни се, заблести, защото дойде
                                              твоята светлина.                                                        Ис.60:1

                                                  Грижи се за това, на това се посвети,
                                              за да бъде успехът ти явен за всички.                 І Тим.4:15
                                                  Отвори очите ми и ще видя чудесата
                                              на Твоя закон.                                                        Пс.118:18
                            
И ангелът, който говореше с мен, се
върна и ме събуди, както се буди човек
от сън. Тогава той ме попита: „Какво
виждаш?” Аз отговорих: „Ето, виждам
светилник, цял от злато, и чаша за елей
върху него.”                                                              Зах.4:1,2
      А духът ще се върне при Бога, Който
го е дал.                                                                     Екл.12:7
      Със седемте светила на него.                             Зах. 4:2

      А около престола имаше дъга.                         Откр.4:3
      И престолът на Бога.                                        Откр.22:3
      А пред престола горяха седем огнени
факли, които са седемте Божии духове,
разпратени по цялата земя.                                   Откр.4:5

       И Бог каза: „Аз поставям Моята дъга в
облака да бъде знак на завета между Мене и
земята.”                                                                      Бит.9:13http://konstantinzlatev.blogspot.com/2014/02/blog-post_53.html

http://konstantinzlatev.blogspot.com/2014/02/blog-post_74.html

http://konstantinzlatev.blogspot.com/2014/02/blog-post_33.html

http://konstantinzlatev.blogspot.com/2014/02/blog-post_51.html

http://konstantinzlatev.blogspot.com/2014/02/blog-post_36.html

http://konstantinzlatev.blogspot.com/2014/02/blog-post_98.html

http://konstantinzlatev.blogspot.com/2014/02/blog-post_97.html

http://konstantinzlatev.blogspot.com/2014/02/blog-post_96.html

http://konstantinzlatev.blogspot.com/2014/02/blog-post_50.html

http://konstantinzlatev.blogspot.com/2014/02/blog-post_42.html

http://konstantinzlatev.blogspot.com/2014/02/blog-post_34.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар