събота, 1 февруари 2014 г.

Д У Х Ъ Т Н А Л Ю Б О В Т А

Д У Х Ъ Т   Н А   Л Ю Б О В Т А


     И знамето му над мен беше любов.                 П.Пес.2:4


Червените                                    Бог е Любов.                                                     І Йоан  4:8
     лъчи
     Аз съм твоят Бог.                                                Втор. 5:6

     Аз съм роза Саронова.                                       П.Пес.2:1

Любов                                                Нека възвисим нашите сърца и ръце
                                             към Господа в небесата.                                       П.Йер.3:41
     И така, обичай Господа, твоя Бог.                   Втор.11:1
     Защото любовта е силна като смъртта.           П.Пес.8:6
     Обичайте се трайно един друг от чисто
сърце.                                                                     І Петр.1:22
     Любовта не върши зло на ближния.                Рим.13:10
     Любовта е дълготърпелива, пълна с
доброта.                                                                  І Кор.13:4

     Бог толкова възлюби света, че отдаде
Своя Единороден Син.                                           Йоан 3:16
     Няма любов, по-голяма от тази, човек
да отдаде живота си за своите приятели.           Йоан 15:13                 
     Любовта не завижда, любовта не се
превъзнася, не се гордее, не безчинства,
не търси своята изгода, не се дразни, не е
злопаметна, радва се на правдата, всичко
прощава, на всичко се доверява, на всичко
се надява, всичко претърпява. Любовта
никога не умира.                                                 І Кор.13:4-8

     Обичайте се един друг с братска любов.        Рим.12:10

     Има приятел, по-привързан и от брат.             Пр.18:24

Прощение                                          И един на друг си прощавайте.                          Кол.3:13
     И бъдете един към друг благи, милосър-
дни; прощавайте си един на друг, тъй както
и Бог ви е  простил чрез Христос.                           Еф.4:32
     Големи води не могат да угасят любовта.       П.Пес.8:7       
     Прости, молим ти се, престъплението на
слугите на бащиния ти Бог.                                   Бит.50:17
     Вкоренени и основани в любовта.                      Еф.3:17

Утешение                                          Аз плача; окото ми пролива сълзи, защо-
то се отдалечи от мен Утешителят, Който
би оживил душата ми.                                          П.Йер.1:16
     Погледни, Господи, защото съм в беда.        П.Йер.1:20
                                                  Премахни скърбите на сърцето ми;
избави ме от моите беди.                                        Пс.24:17
                                                  Дано бих намерил утешение за скръбта
си! Сърцето ми е от дъно изнемощяло.                Йер. 8:18

     Ако изпадна в беда, Ти ще ме запазиш жив.    Пс.137:7         

     Наистина, Той взе върху Себе Си нашите
болести и понесе нашите страдания.                      Ис.53:4                                       

     О, наскърбена, смутена, безутешна, ето,
Аз ще постеля камъните ти в красиви цве-
тове и ще положа основите ти от сапфир.             Ис.54:11
     Спрете и разберете, че Аз съм Бог.                   Пс.45:11
     Бог на всяка утеха.                                            ІІ Кор.1:3
     Аз съм с тебе, за да те спасявам и
избавям.                                                                   Йер.15:20
     Духът на утешението.
     Аз съм, Който ви утешавам.                              Ис.51:12
     Да утеша всички наскърбени; да им дам
венец вместо пепел, миро на радост вместо
плач, облекло на хваление вместо унил дух.       Ис.61:2,3
     Да не се смущава сърцето ви.                          Йоан 14:1
     Ето, Аз съм с вас.                                              Мат.28:20
     И дните на твоята скръб ще свършат.              Ис.60:20
     И ще изтрие Бог всяка сълза от очите
им.                                                                            Откр.21:4
     Когато те унижат, тогава ще кажеш:
„Има въздигане!”                                                   Йов 22:29

     Скръбта ви ще се обърне в радост.                Йоан 16:20
     Утешавайте, утешавайте народа Ми.                 Ис. 40:1
     За да се поучават всички и всички да се
насърчават.                                                           І Кор.14:31
                                                  И ще го водя, и ще давам утешение
                                             на него и на тъгуващите за него.                           Ис. 57:18
     Той ще ви даде друг Утешител, за да
бъде с вас навеки.                                                 Йоан 14:16
     Който ни утешава във всяка наша скръб,
за да можем и ние да утешаваме онези, кои-
то понасят различни мъки, с утехата, с която
самите ние сме утешавани от Бога.                      ІІ Кор.1:4                                        Няма коментари:

Публикуване на коментар