понеделник, 13 април 2020 г.

Страстната седмица
Това е седмицата, която започва след тържественото влизане на Господ Иисус Христос в Йерусалим на празника Цветница (Връбница) и включва: изгонването на търговците от Йерусалимския храм, последните Му притчи и напътствия към апостолите, Тайната вечеря, Неговото арестуване, изтезанията и поругаването Му, съда над Него, разпъването Му на кръст на хълма Голгота край столичния град, кръстните Му страдания, погребението и възкресението Му.


Защо я наричаме „страстна”? – Понеже е посветена на страстите Христови, т.е. на Неговите страдания. Думата „страсти” в случая е синоним на „страдания” и няма нищо общо с нашите човешки страсти.Велики понеделник: На този ден Спасителят Иисус Христос прогонва търговците от храма, за да не оскверняват повече с търговията си дома на Неговия Небесен Отец (Марк 11:15-19). По време на литургията в православните християнски храмове се изпълнява т.нар. „Последование на Жениха”. Женихът е самият Иисус Христос, а невестата – създадената от Него Църква. И както отношенията между жених и невеста би следвало да почиват върху хармония и единство, така и Христос бди над Своята невеста – Църквата, за да осъществява тя достойно своята мисия сред човеците. Доколко обаче ние, членовете на Църквата – свещенослужители и миряни, вървим по пътя си в живота според Христовото благовестие, това нека отсъди всеки сам, вслушан в гласа на съвестта си.
 Велики вторник: Това е денят, в който Спасителят обявява пуснатите от бедната вдовица две лепти като принос за храма за по-ценни от всички останали приноси (Лука 21:1-4), изнася притчите за десетте девици и за талантите (Мат. 25:1-30) и пророкува за бъдещето на Йерусалим, както и за Второто Си идване (пришествие) на Земята (Лука 21:5-38). Отново бива изпълнявано „Последование на Жениха”.
Велика сряда: Иисус Христос гостува във Витания в дома на Симон Прокажения; Мария Магдалина излива върху главата Му алабастрен съд с миро – символ на това, че е Помазаник на Бога, и на предстоящото Му погребение (Мат. 26:6-13).
Велики четвъртък: Тайната вечеря – Иисус Христос в израз на велико смирение измива краката на апостолите и им дава последни наставления (Лука 22:7-38). Молитвата Му в Гетсиманската градина – умолява Небесния Си Отец, ако може, да Го отмине предстоящата горчива чаша, ала все пак завършва молитвата Си с призива да бъде Волята на Отца, а не Неговата (Мат. 26:36-46). Христос ни предлага ярък пример как да приключваме и собствените си молитви – за каквото и да се молим, нека все пак да тържествува Волята на Бога, Който по-добре от всекиго от нас знае какво действително ни е нужно. В храма се чете „Последование на 12-те евангелия” – откъси от четирите канонически евангелия на Матей, Марк, Лука и Йоан.
 Велики петък: Иисус Христос е арестуван от група войници и слуги на първосвещениците и фарисейте, предвождани от Юда, който Го целува като знак за разпознаване (Мат. 26:47-56). Съд пред първосвещеника Ана (Йоан 18:13,19-24). Съд пред еврейския Синедрион и първосвещеника Каяфа (Марк 14:53-65). Отричането на ап. Петър (Лука 22:54-62). Решението на Синедриона (Лука 22:66-71). На съд пред Пилат Понтийски (Мат. 27:2-31). Кръстният път („Виа долороза” – „Пътят на страданията”) и Голгота (Мат. 27:31-56). Погребението на Иисус Христос (Лука 23:50-56). По време на вечерното богослужение в православните храмове бива изнасяна Плащеницата. Извършва се опело за Иисус Христос.
 Велика събота: Иисус Христос е в гробницата, пазена от римските стражи. След полунощ във всички храмове се отслужва празнично пасхално богослужение за Възкресението на Иисус Христос. Християните се поздравяват с възгласа: „Христос воскресе!” или „Христос възкръсна!”, последван от отговора „Воистина воскресе!” или „Наистина възкръсна!”.
Неделя – Възкресение Христово: Рано сутринта в неделния ден – първи от еврейската седмица, Спасителят вече е възкръснал (Мат. 28:1-8; Марк 16:1-8; Лука 24:1-12; Йоан 20:1-13). Той се явява последователно на: Мария Магдалина (Йоан 20:14-18), жените, които са се отправили към гроба Му, за да го помажат с миро (Мат. 28:9-10), пътниците за Емаус (Лука 24:13-35), на апостолите в отсъствието на Тома (Лука 24:36-49), на апостолите след осем дни в присъствието и на Тома (Йоан 20:26-31), на учениците при Генисаретското езеро (Йоан 21:1-25), на учениците на планината в Галилея (Марк 16:15-18). Първосвещениците подкупват римската стража да твърди, че учениците на Спасителя са Го откраднали през нощта на възкресението Му (Мат. 28:11-15). Иисус Христос се възнася при Своя Небесен Отец (Лука 24:50-53). Във всички храмове се отслужва празнично пасхално богослужение – литургия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар